EVALUARE

Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș oferă servicii de evaluare a proprietăților imobiliare, bunurilor mobile și întreprinderilor.

Serviciile de evaluare sunt oferite în vederea îndeplinirii următoarelor scopuri: raportarea financiară (înregistrarea în evidențele contabile), informarea în vederea vânzării/cumpărării, asigurarea bunurilor, procedura insolvenței (lichidare).

Cu peste 15 ani de experiență în domeniul evaluării, vă asigurăm de calitatea serviciilor noastre, iar portofoliul impresionant de clienți (instituții financiar-bancare /nebancare, societăți comerciale, instituții de stat, persoane fizice etc.), ne recomandă ca un reper de excelență și profesionalism printre companiile de evaluări autohtone.

Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș, în calitate de membru ANEVAR, garantează maximum de corectitudine și promptitudine, dar și tarife excelente.

Pentru a cere o ofertă de preț, vă rugăm să ne contactați la: office@cciams.ro , chiralinachira@gmail.com, tel: 0265/269218, fax: 0265/269219. Persoana de contact: Ștef Chiralina (0740251989).

Membrii activi ai CCI Mureș beneficiază de reduceri la evaluări, 

 în funcție de tipul adeziunii!

 

IMPORTANT!

În perioada 01.01.2019-31.03.2019 se depun rapoartele de evaluare la Primării, pentru calcularea impozitelor. Persoanele juridice care dețin proprietăți imobiliare înscrise pe societate comercială, rezidențiale și nerezidențiale, au obligativitatea de a depune un astfel de raport de evaluare, ciclic, la o perioada de 3 ani, iar persoanele fizice, care dețin clădiri nerezidentiale, la o perioadă de 5 ani.

Neîntocmirea raportului, sau nedepunerea lui la Primărie, poate modifica valoarea impozitului:

– la persoane fizice: de la 0,65 % la 5% ;

– la persoane juridice: de la 1,2 % la 5% la clădiri nerezidențiale; de la 0.1% la 5% la clădiri rezidențiale.

ARBITRAJ COMERCIAL

Comisia de arbitraj comercial intern şi internaţional organizată pe lângă CCI MUREŞ reprezintă o instituţie cu caracter permanent, care judecă litigiile patrimoniale interne şi internaţionale dintre comercianţi – persoane fizice, sau juridice.
Comisia de arbitraj are regulament propriu şi reguli proprii de procedura arbitrală; aceste reglementări au la bază prevederile art. 5, lit. j din Decretul Lege nr.139/ 1990 privind Camerele de comerţ şi industrie din România şi art. 340-370 din Codul de procedură civilă.
Activitatea de judecată se desfăşoară pe tot parcursul anului, fără întrerupere. Judecătorii care judecă în arbitraj se numesc arbitri. Hotărârea de soluţionare în arbitraj se numeşte hotărâre arbitrală. Judecarea litigiilor şi pronunţarea hotărârilor arbitrare se îndeplinesc de către tribunalul arbitral.
Tribunalul arbitral se formează din arbitri numiţi chiar de către părţile în litigiu; preşedintele comisiei de arbitraj desemnează arbitrii numai când aceştia nu sunt desemnaţi de către părţi.
Hotărârea arbitrală se pronunţă după prima dezbatere de fond; ea este definitivă, obligatorie şi executorie; această hotărâre devine titlu executoriu prin investirea sa ca formulă executorie de către instanţa competentă conform art. 368 din Codul de procedură civilă
Hotărârea arbitrală astfel investită are puterea şi efectele unei hotărâri judecătoreşti şi se execută silit prin Executorul judecătoresc, întocmai ca şi o hotărâre judecătorească.
Judecarea litigiilor prin arbitraj garantează: confidenţialitatea arbitrajului, independenţă şi imparţialitatea arbitrilor şi egalitatea de tratament a părţilor în litigiu, respectarea dreptului la apărare şi contradictorialitatea dezbaterilor.
Taxele arbitrale percepute pentru soluţionarea litigiilor sunt moderate şi accesibile; se pot acorda şi anumite facilităţi de plată.
Hotărârea arbitrală se pronunţă în termene foarte scurte, de circa 2 luni în arbitrajul intern şi de circa 3 luni în arbitrajul internațional.
Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș recomandă introducerea
CLAUZEI DE ARBITRAJ în CONTRACTELE COMERCIALE!
„Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea, sau desfiinţarea lui, se va soluţiona prin arbitraj comercial organizat de Camera de Comerţ si Industrie a Judeţului Mureş în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale acestei Camere. Hotărârea arbitrală este definitivă și obligatorie.”
În cazul în care se furnizează produse, execută lucrări, sau prestează servicii numai pe bază de factură fiscală – deci fără încheierea unui contract – se va specifica pe fiecare factură fiscală scadenţa plăţii şi clauza de arbitraj prin menţionarea următorului text: „Termenul de plată este de ____ zile. Orice litigiu, nerezolvat pe cale amiabilă, se soluţionează prin arbitrajul comercial organizat de C.C.I .Mureş”. În facturile listate la calculator, textul se tehnoredactează odată cu completarea facturii. În facturile completate manual, textul se înscrie prin aplicarea unei ştampile dreptunghiulare care conţine textul sus menţionat.
 
VALOAREA LITIGIULUI TAXA ARBITRALĂ
   
Până la 1.000 lei 200 lei (taxa minimă)
Între 1.001 si 5.000 lei 200 lei + 10 % pentru ceea ce depășește 1.000 lei
Între 5.001 si 10.000 lei 500 lei + 8 % pentru ceea ce depășește 5.000 lei
Între 10.001 si 50.000 lei 1.200 lei + 6 % pentru ceea ce depășește 10.000 lei
Între 50.001 si 100.000 lei 2.000 lei + 4 % pentru ceea ce depășește 50.000 lei
Peste 100.000 lei 5.000 lei + 1% pentru ceea ce depășește 100.000 lei
   
   
până la 20.000 Eur 800 Eur
Între 20.001 Eur şi 50.000 Eur 800 Eur plus 4% pentru ceea ce depăşeşte 20.000 Eur
Între 50.001 Eur şi 100.000 Eur 2000 Eur plus 3,8% pentru ceea ce depăşeşte 50.000 Eur
Între 100.001 Eur şi 500.000 Eur 3.900 Eur plus 3,2% pentru ceea ce depăşeşte100.000 Eur
Între 500.001 Eur şi 1.000.000 Eur 16.700 Eur plus 2,6% pentru ceea ce depăşeşte 500.000 Eur
Între 1.000.001 Eur şi 2.000.000 Eur 29.700 Eur plus 2% pentru ceea ce depăşeşte 1.000.000 Eur
Între 2.000.001 Eur şi 5.000.000 Eur 49.700 Eur plus 1,2% pentru ceea ce depăşeşte 2.000.000 Eur
Peste 5.000.000 Eur 85.700 Eur plus 0.4% pentru ceea ce depăşeşte 5.000.000 Eur
Pentru a alte detalii, vă rugăm să ne contactați la: office@cciams.ro, tel: 0265/269218, fax: 0265/269219. Persoana de contact: Jrs. Marius Lung.
 
Membrii activi ai CCI Mureș beneficiază de reduceri de
până la 30% din valoarea taxei arbitrale, în funcție de tipul adeziunii!
Valoarea taxelor arbitrale nu include TVA