Cursuri autorizate la CCI Mureș

Cursurile vor demara când numărul celor înscriși este de minim 10 persoane- la cursuri de inițiere/specializare/perfecționare și 28 persoane – la cursurile de calificare.

Actele necesare înscrierii la curs sunt:

– copie act de identitate

– copie diploma ultimelor studii absolvite (sau doveditoare a studiilor în conformitate cu condițiile cursului)

– copie certificat de naștere

– copie certificat de căsătorie (când este cazul)

– copie certificat verde

Acord prelucrare date cu caracter personal

– adeverință medicală 

– formular  tip /cerere înscriere completat

– Contract de formare profesională

Informatii și înscrieri, de luni pâna vineri, între orele 8.00-16.00, la sediul CCI Mureș, din Târgu Mureș, str. Primăriei nr. 1, sau la numerele de telefon: 0265.269.218 , fax: 0265.269.219, email:cursuri@cciams.ro, ancagiurgiu@cciams.ro. Persoana de contact: Anca Giurgiu.

Vă așteptăm!

Cursuri de initiere/perfecționare/specializare:

RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL*** certificat de absolvire emis de MMFPS și MECI – 180 de ore 

CADRU TEHNIC CU ATRIBUȚII ÎN DOMENIUL PREVENIRII ȘI STINGERII INCENDIILOR*** certificat de absolvire emis de MMFPS și MECI – 136 de ore 

INSPECTOR ÎN DOMENIUL SECURITATII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ (nivel baza/ mediu)* certificat de absolvire emis de MMFES și MECI- 40/80 de ore   

MANAGER DE PROIECT *** certificat de absolvire emis de MMFPS și MECI – 60 de ore  

EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE *** certificat de absolvire emis de MMFPS și MECI – 40 de ore  

INSPECTOR/REFERENT RESURSE UMANE *** certificat de absolvire emis de MMFPS și MECI – 40 de ore  

FORMATOR *** certificat de absolvire emis de MMFPS și MECI – 180 de ore  

INSPECTOR PROTECTIE CIVILĂ *** certificat de absolvire emis de MMFPS și MECI – 136 de ore  

RESPONSABIL DE MEDIU *** certificat de absolvire emis de MMFPS și MECI – 50 de ore