Vreau să fiu Membru CCI Mureș

Pentru a deveni Membru al Camerei de Comerț și Industrie a Județului Mureș puteți solicita mai multe informații, sau un formular de Adeziune, în funcție de opțiunea dumneavoastră, pe email: office@cciams.ro,  ancagiurgiu@cciams.ro, sau la tel: 0265/269218.

Facilități Membri CCI Mureș

Calitatea de Membru al Camerei de Comerț și Industrie a Județului Mureș vă conferă nenumărate oportunități, pe lângă posibilitatea de a vă asocia numele cu brandul CCI Mureș, aveți avantajul incontestabil de a vă dezvolta potențialul organizației dumneavoastră, pentru a putea face față presiunii concurențiale a ofertei naționale și internaționale.

Folosiți ajutorul echipei noastre de experți pentru a vă asigura un nou nivel de competitivitate pe piață și pentru a vă crea o poziție redutabilă.

Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș întreprinde acțiuni eficiente în pregătirea și informarea mediului de afaceri în legătură cu aria de interes.
               Mai jos sunt enumerate câteva dintre beneficiile de a fi membru CCI Mureș:

Sprijin și reprezentare

 • Principalele preocupări ale Camerei de Comerț și Industrie a Județului Mureș se axează pe reprezentarea și apărarea intereselor comunității de afaceri și ale membrilor săi în fața celor mai importanți factori de decizie, facilitarea accesului la informații privind potențiali parteneri de afaceri / colaboratori și mediul de afaceri în care evoluează.

 • Statutul de membru al CCI Mureș constituie o garanție reală că toate interesele și nevoile dvs. vor fi cel mai bine reprezentate în fața celor mai importanți factori decizionali.

Încredere și credibilitate

 • Calitatea de membru al CCI Mureș  este cea mai bună carte de vizită în relația cu partenerii interni și internaționali, oferindu-le acestora un plus de încredere.

Avantaje și facilități:

 • Veţi deveni parte din cea mai veche și mai respectată organizație de afaceri, Camera de Comerț, un brand care datează din secolul al XIX-lea;

 • apartenenţa la Sistemul Cameral și acces la oportunități de afaceri și networking;

 • informații privind accesarea fondurilor europene precum și consultanță privind programe europene și surse de finanțare;

 • organizarea de prezentări pentru organizația dumneavoastra, sau a unei lansări de produs / serviciu la sediul CCIMS;

 • informații privind acţiuni economice (forumuri de afaceri, congrese, conferinţe, târguri şi expoziţii) organizate în țară și străinătate;

 • includerea coordonatelor organizației dumneavoastră în lista membrilor Camerei de Comerţ şi Industrie a Județului Mureș prezentată pe pagina web a CCIMS și pe rețele de socializare;

 • listarea oportunităţilor de afaceri, propuneri de colaborare, etc., prin buletinul informativ și newsletter-ul CCIMS;

 • Acces facil la serviciile de arhivă electronică pentru garanții reale mobiliare;

 • servicii gratuite concepute ca o completare a serviciilor de promovare care includ: înscrierea gratuită în baza de oportunități de afaceri a CCI Mureș, în catalogul membrilor dar și diseminarea ofertelor și cererilor prin canalele de comunicare proprii CCI Mureș;

 • discount-uri pentru: înscrierea la cursurile de specialitate precum și la alte module de cursuri și seminarii de instruire profesională organizate de CCI Mureș și concepute în același timp pentru a face față presiunii concurențiale la nivel european,  la închirierea sălilor de conferință/prezentări din sediul Camerei de Comerț și Industrie a Județului Mureș, pentru participarea la evenimentele organizate de CCI Mureș, precum şi posibilitatea de a organiza, în parteneriat cu CCI Mureș, evenimente proprii; servicii de evaluare a proprietăților imobiliare, bunurilor mobile și a întreprinderilor.

Faimă și autoritate

 • Aveți posibilitatea de a vă face cunoscuți mediului de afaceri prin prezența activă la conferințele, seminariile și dezbaterile profesionale organizate de CCIMS.

Informare și comunicare

 • Cu ajutorul mijloacelor noastre de informare sunteți la curent cu ceea ce vă interesează: studii economice, oportunități de afaceri, legislația în vigoare, articole, informații financiare și multe altele.

Oportunități de afaceri

 • Aveți posibilitatea de a vă promova în mediul de afaceri mureșean și național și aveti acces la informații despre potențiali parteneri și mediul de afaceri în care aceștia evoluează.

Specializare

 • Succesul organizației pe care o conduceți depinde, în mod hotărâtor, de competențele și pregătirea personalului propriu.

 • La CCI Mureș veți avea posibilitatea să beneficiați de o oferta largă de cursuri de instruire/perfecționare/calificare profesională, concepute pentru a putea face față realității concurențiale.

Soluționarea litigiilor comerciale

Soluţionarea litigiilor de către Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș prezintă următoarele avantaje:

 • sentinţele sunt definitive şi obligatorii pentru părţi; ele se bucură de o largă recunoaştere internaţională, România, alături de alte peste 100 state, a ratificat Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la recunoaşterea şi executarea sentinţelor arbitrale străine, încheiată la New York, în 1958;

 • competenţa specializată a arbitrilor – arbitrii Curţii de Arbitraj sunt specialişti cu înaltă calificare în domeniul dreptului şi relaţiilor comerciale;

 • confidenţialitate – şedinţele de judecată nu sunt publice, nici o persoană nu are acces la informaţiile privind activitatea de soluţionare a litigiilor Curţii de Arbitraj;

 • rapiditate – procedura arbitrală se desfăşoară pe parcursul a cel mult 12 luni în arbitrajul internaţional şi 6 luni în cel intern;

 • costuri reduse – taxele de arbitraj sunt exprimate procentual, regresiv, pe tranşe, la valoarea obiectului litigiului, potrivit Normelor privind taxele şi cheltuielile arbitrale; de asemenea, în arbitrajul instituţionalizat, taxa arbitrală include şi onorariile arbitrilor.

Taxa de înscriere ca Membru CCI Mureș:   50  RON

 Cotizaţia minimă  anuală Membru Standard: 

200 RON – pentru cifra de afaceri din anul precedent de până la 300 000 RON

300 RON – pentru cifra de afaceri din anul precedent cuprinsă între 300 000  și 500 000 RON

400 RON – pentru cifra de afaceri din anul precedent cuprinsă între 500 000  și 1 500 000 RON

500 RON – pentru cifra de afaceri din anul precedent cuprinsă între  1 500 000 și 2 500 000 RON

600 RON – pentru cifra de afaceri din anul precedent  de peste  2 500 000 RON

Cotizaţia minimă  anuală Membru de Bronz: 1500 RON

Cotizaţia minimă  anuală Membru de Argint: 2500 RON

Cotizaţia minimă  anuală Membru de Aur: 4000 RON

 NOTĂ:

Cheltuielile cu cotizațiile sunt cheltuieli deductibile fiscal pentru Camerele de Comerț, în conformitate cu prevederile art.21, alin.2, lit.m din Codul Fiscal.