Responsabil de mediu

CURSUL DE PERFECȚIONARE RESPONSABIL DE MEDIU

Cod COR 325710, 60 de ore

Autorizat: 15.12.2020-15.12.2024

În conformitate cu prevederile Legii nr.211/25.11.2011, art. 22, alin. 3, “deținătorii / producătorii de deșeuri, persoane juridice, comercianții, precum și operatorii economici autorizați din punct de vedere  al protecției mediului pentru efectuarea operațiunilor de colectare și transport deșeuri au obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege, sau să delege această obligație unei terțe persoane”.

Conform alin.4 “Persoanele desemnate, prevăzute la alin. 3,  trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

Nedesemnarea unei persoane cf. art. 22, alin.3, constituie contravenție și se sancționează cu amenda de la 15.000 lei- la 30.000 lei!

 Lectori: persoane autorizate din cadrul APM Mureș

Pret/persoană:  1200 lei

Condiții de participare: minim liceu cu Bacalaureat

Loc de desfășurare: CCI Mureș, str. Primăriei nr. 1

Programul : luni-vineri de la orele 16:00

 COMPETENȚE DOBÂNDITE:

  1. Asigurarea conformitatii cu legislația de mediu

  2. Asigurarea conformitatii cu standardele de sanatate siguranta si igiena

  3. Asigurarea conformitatii cu Standardul de Sistem de Management de Mediu

În urma examenului de absolvire se obţine un Certificat de absolvire cu recunoaştere naţională emis de MMFES și MEC

Pentru înscriere sunt necesare :

Informații și înscrieri, zilnic între orele 9:00- 16:00, la sediul CCI Mureș, din Târgu Mureș, str. Primăriei nr. 1, sau la numerele de telefon: 0265/269218, fax: 0265/ 269219, e-mail cursuri@cciams.ro , ancagiurgiu@cciams.ro .

Important!

Membrii activi ai CCI Mureș beneficiază de reduceri la toate cursurile, între 5-20%, în funcție de tipul Adeziunii.