Responsabil de mediu

CURSUL DE PERFECTIONARE RESPONSABIL DE MEDIU

Cod COR 325710, 50 de ore

In conformitate cu prevederile Legii nr.211/25.11.2011, art. 22, alin. 3, “detinatorii / producatorii de deseuri, persoane juridice, comerciantii, precum si operatorii economici autorizati din punct de vedere  al protectiei mediului pentru efectuarea operatiunilor de colectare si transport deseuri au obligatia sa desemneze o persoana din randul angajatilor proprii care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane”.

Conform alin.4 “Persoanele desemnate, prevazute la alin. 3,  trebuie sa fie instruite in domeniul gestiunii deseurilor , inclusiv a deseurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

Nedesemnarea unei persoane cf. art. 22, alin.3, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 15.000 lei la 30.000 lei!

 Lectori : persoane autorizate din cadrul APM Mures

Pret/persoana:  1200 lei

Conditii de participare : minim liceu cu Bacalaureat

Loc de desfasurare: CCI Mures, str. Primariei nr. 1

Programul : luni-vineri de la orele 16 :00

 COMPETENTE DOBANDITE:

Aplicarea prevederilor legale privind protejarea mediului

Aplicarea prevederilor legale privind un mediu sanatos, securitate în munca si in domeniul situatiilor de urgenta

Aplicarea procedurilor de calitate

Coordonarea procesului de instruire in domeniul mediului

Gestionarea actelor normative de mediu

Elaborarea programului de management de mediu

Elaborarea programului de monitorizare a factorilor de mediu

Monitorizarea factorilor de mediu

Realizarea auditului intern

Elaborarea programului de audit intern

Supravegherea activitatii de pregatire pentru situatiile de urgenta

Întocmirea documentatiei de management de mediu

Raportarea activitatii de mediu

În urma examenului de absolvire se obţine un Certificat de absolvire cu recunoaştere naţională emis de MMFES si MEC

Pentru înscriere sunt necesare :

Informatii si inscrieri, zilnic intre orele 9:00- 16:00, la sediul CCI Mures, din Targu Mures, str. Primariei nr. 1, sau la numerele de telefon: 0265/269218, fax: 0265/ 269219, e-mail cursuri@cciams.ro , ancagiurgiu@cciams.ro .

Important!

Membrii activi ai CCI Mureș beneficiază de reduceri la toate cursurile, între 5-20%, în funcție de tipul Adeziunii.