Formare profesională

Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș este furnizor autorizat de cursuri de inițiere/perfecționare/specializare, precum și calificare/recalificare.

Comunicat privind măsurile întreprinse de Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș în scopul evitării aglomerării de persoane în sediul instituției și prevenirii răspândirii COVID-19

Informații generale și program cursuri

 

Cursuri autorizate la CCI Mureș

Cursuri de initiere/perfecționare/specializare:

Autorizate 2024:

COMPETENȚE DIGITALE DE UTILIZARE A TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI CA INSTRUMENT DE ÎNVĂȚARE ȘI CUNOAȘTERE  *** certificat de absolvire emis de MMFPS și MECI – 50 de ore  

* FORMATOR *** certificat de absolvire emis de MMFPS și MECI – 180 de ore  

* RESPONSABIL DE MEDIU *** certificat de absolvire emis de MMFPS și MECI – 60 de ore  

INSPECTOR ÎN DOMENIUL SECURITATII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ (nivel baza/ mediu)*** certificat de absolvire emis de MMFES și MECI- 40/80 de ore   

CADRU TEHNIC CU ATRIBUȚII ÎN DOMENIUL PREVENIRII ȘI STINGERII INCENDIILOR*** certificat de absolvire emis de MMFPS și MECI – 136 de ore 

Programate pentru reautorizare- în funcție de solicitări:

EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE *** certificat de absolvire emis de MMFPS și MECI – 180 de ore  

INSPECTOR PROTECTIE CIVILĂ *** certificat de absolvire emis de MMFPS și MECI – 136 de ore  

RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL*** certificat de absolvire emis de MMFPS și MECI – 180 de ore 

MANAGER DE PROIECT *** certificat de absolvire emis de MMFPS și MECI – 60 de ore  

* INSPECTOR/REFERENT RESURSE UMANE *** certificat de absolvire emis de MMFPS și MECI – 40 de ore  

 

Cursuri de calificare (360 de ore):

Autorizate 2024:

LUCRĂTOR ÎN TÂMPLĂRIE  *** certificat de absolvire emis de MMFPS și MECI

TÂMPLAR MANUAL  *** certificat de absolvire emis de MMFPS și MECI

BRUTAR *** certificat de absolvire emis de MMFPS și MECI

TAPIȚER  *** certificat de absolvire emis de MMFPS și MECI

CONFECȚIONER ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE  *** certificat de absolvire emis de MMFPS și MECI

CONFECȚIONER CABLAJE AUTO  *** certificat de absolvire emis de MMFPS și MECI

Programate pentru reautorizare- în funcție de solicitări:

* LUCRĂTOR ÎN ALIMENTAȚIE- AJUTOR OSPĂTAR  *** certificat de absolvire emis de MMFPS și MECI

LUCRĂTOR ÎN ALIMENTAȚIE- AJUTOR BUCĂTAR  *** certificat de absolvire emis de MMFPS și MECI