Evaluare proprietăți imobiliare

Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș oferă servicii de evaluare proprietăți imobiliare, atât pentru persoane juridice, cât și pentru persoane fizice.

Definiție: Proprietatea imobiliară include următoarele elemente corporale:

 • pământul/terenul;

 • clădirile şi amenajările terenului.

În plus sunt considerate ca făcând parte din proprietatea imobiliară toate ataşamentele permanente ale clădirii: instalaţiile de apă, electrice, de încălzire, ca şi componentele încorporate, cum ar fi tablourile electrice şi ascensoarele. Aşadar proprietatea imobiliară include toate elementele situate în subsolul şi deasupra solului. Dar există şi drepturi parţiale asupra proprietăţii imobiliare, pe care evaluatorii sunt chemaţi să le evalueze, cum ar fi:

 • drepturi de proprietate afectate de locaţiune;

 • drepturi de folosinţă;

 • drepturi de subînchiriere;

 • participaţiile cu credit ipotecar şi cu capital propriu;

 • drepturi de proprietate viageră;

 • dreptul succesorului desemnat.

Acte necesare pentru servicii de Evaluare proprietăţi rezidenţiale, industriale şi terenuri:

 • Act de proprietate, încheiere de autentificare

 • Extras de carte funciară

 • Plan de încadrare în zonă

 • Plan de situaţie

 • Autorizaţie de construire / desfiinţare

 • Certificat de urbanism

 • Memoriu tehnic arhitectură

 • Memoriu tehnic rezistenţă

 • Fişa bunului imobil

 • Releveu / nivel

 • Copie Certificat de înregistrare Fiscala (societăţi comerciale)

Pentru a cere o ofertă de preț, vă rugăm să ne contactați la: office@cciams.ro , evaluari@cciams.ro, chiralinachira@gmail.com, tel: 0265/269218, fax: 0265/269219. Persoana de contact: Ștef Chiralina (0740251989).

Membrii activi ai CCI Mureș beneficiază de reduceri la evaluări,  între 5-30%, în funcție de tipul Adeziunii!

EVALUARE APARTAMENTE

EVALUARE TERENURI