Adunarea Generală 2023

ADUNAREA  GENERALĂ 

A  MEMBRILOR  CAMEREI DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE  MUREȘ

aprilie 2023

ORDINEA  DE  ZI

 

  1. Raportul de activitate pe anul 2022

  2. Aprobarea Bilanțului contabil pe anul 2022

  3. Aprobarea Raportului auditorului financiar pe anul 2022

  4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023

  5. Aprobarea Programului de activitate pentru anul 2023

  6. Diverse