Evaluare Bunuri Mobile

Evaluarea bunurilor mobile reprezintă un serviciu profesional, o activitate realizată de evaluator autorizat, membru ANEVAR cu pregătire în domeniul evaluării bunurilor mobile. 

Bunurile mobile sunt bunurile corporale şi necorporale caracterizate prin mobilitatea lor. Conform art. 539 din Noul Cod Civil român, bunurile mobile sunt definite astfel: „Bunurile pe care legea nu le consideră imobile sunt bunuri mobile.”

Exemple de bunuri mobile, care sunt solicitate a fi evaluate mai frecvent, sunt:

  • maşini, utilaje, echipamente, mijloace de transport;

  • stocuri de materii prime, materiale;

  • obiecte de inventar;

  • mobilier, colecţii;

  • licenţe, brevete de invenţii şi alte active necorporale identificabile şi care pot să fie tranzacţionate în mod individual.

Rapoartele de evaluare de bunuri mobile sunt adresate acționarilor, investitorilor, personalului angajat al întreprinderii, creditorilor, instituțiilor statului.

EVALUARE MAȘINI

EVALUARE UTILAJE

Pentru a solicita o ofertă de preț, vă rugăm să ne contactați la: office@cciams.ro ,  chiralinachira@gmail.com, tel: 0265/269218, fax: 0265/269219. Persoana de contact: Ștef Chiralina (0740251989).

Membrii activi ai CCI Mureș beneficiază de reduceri la evaluări,  între 5-30%, în funcție de tipul Adeziunii!