Avantaje oferite Membrilor CCI Mureș

Firmele Membre ale CCI Mureș beneficiază de gratuități la o serie de servicii și de reduceri considerabile ale tarifelor practicate pentru cea mai mare parte a serviciilor oferite.
Avantajele oferite Membrilor CCI Mureș pot fi sintetizate după cum urmează:

    *  ÎN EXCLUSIVITATE:
>> Participarea la Adunările generale ale Membrilor Camerei.
>> Dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere ale Camerei.
>> Accesul la documentatia aflată la sediul Camerei: reviste, ziare, cataloage, breviare, anuare, manuale, pliante, monografii, etc.
>> Participarea la reuniuni-dialog cu specialiștii Camerei, cu oameni de afaceri din țară și din străinatate și cu factori de decizie ai organismelor locale, sau centrale.

      *  PRIORITATE ÎN:
>> Promovarea și apărarea intereselor legitime față de organele guvernamentale centrale și autoritatile locale, alte organisme și instituții.
>> Participarea la misiunile economice, târgurile, expozițiile, seminariile, simpozioanele și alte manifestări comerciale organizate de Cameră.
>> Consiliere și asistență de specialitate în problema obținerii de finanțări rambursabile și nerambursabile și alte probleme legate de desfășurarea activității lor.
>> Sprijin în tratarea problemelor de marketing, inclusiv pentru realizarea acțiunilor de promovare.
>> Sprijin în organizarea activității de comerț exterior (ofertare, contractare, derulare).
>> Organizarea de simpozioane, expoziții, seminarii, prezentări ale firmelor în spațiile Camerei.
>> Asistență la tratative și negocieri.
>> Întocmire de corespondență comercială.