Aviz de forță majoră

Avizarea existenței cazului de forță majoră

La solicitarea scrisă a companiilor, Camera de Comerţ şi Industrie a Judetului Mureș avizează existenţa cazului de forţă majoră, cu îndeplinirea anumitor condiții.
Solicitarea va cuprinde prezentarea faptică şi detaliată a evenimentului, a consecinţelor acestora în relaţia cu partenerul contractual şi argumente juridice că evenimentul invocat reprezintă forţă majoră.
Avizul de existenţă a cazului de forţă majoră se emite în baza documentelor doveditoare depuse exclusiv de solicitant.
Dosarul va cuprinde cel puţin:
• cererea de emitere a avizului, semnată de reprezentantul legal;
• o copie a contractului afectat din evenimentul de forţă majoră, cuprinzând clauza de forţă majoră;
• atestări de la organele, autorităţile şi instituţiile abilitate, de la caz la caz, privind existenţa şi efectele evenimentului invocat, localizarea acestuia, momentul începerii şi încetării evenimentului;
• notificări adresate partenerului contractual în legătură cu apariţia evenimentului invocat şi efectele sale asupra derulării operaţiunilor contractuale.

Documentele se prezintă în original sau în copie certificată de solicitant. Solicitantul îşi asumă întreaga răspundere, inclusiv penală, pentru veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate odată cu solicitarea adresată Camerei de Comerţ şi Industrie a Judetului Mureș de avizare a evenimentului de forţă majoră.
Detalii la tel: 0265269218, e-mail: office@cciams.ro.

Comunicat privind măsurile întreprinse de Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș în scopul evitării aglomerării de persoane în sediul instituției și prevenirii răspândirii COVID-19