Noutăți

 

Comunicat de presă 03.09.2021

RO 

 

Masa rotundă de promovare a oportunităților de cooperare româno-americane la Camera de Comerț și Industrie Mureș

Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR), în cooperare cu Secția Comercială a Ambasadei SUA la București, a inițiat, în luna septembrie a.c., o suită de întâlniri regionale având drept scop discutarea oportunităților de cooperare româno-americane, sub egida Parteneriatului Strategic dintre cele două țări și a potențialelor oportunități de cooperare în domeniul comercial. 

Masa rotundă organizată de Camera de Comerț și Industrie Mureș în data de 03.09.2021 a fost prilejuită de vizita Atașatului Comercial al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în România, Thomas Hanson, la Târgu Mureș. Evenimentul,  la care au participat 25 de companii interesate de dezvoltarea la nivel internațional a avut drept scop identificarea unor acțiuni concrete privind consolidarea cooperării de afaceri cu parteneri americani și atragerea unor parteneriate în sectoare precum industria extractivă a gazului metan, industria energetică, industria chimică și producția de medicamente, industria de exploatare și prelucrare a lemnului, producția de mobilier și instrumente muzicale, industria alimentară, industria textilă, prelucrarea metalelor, industria de mașini și echipamente, industria electrotehnică și producția de componente auto, IT (software, soluții inteligente), tehnologie și, nu în ultimul rând, sănătate și învățământ. 

Vasile Pop, Președintele Camerei de Comerț și Industrie Mureș, a adresat cuvântul de bun venit participanților și a realizat o prezentare a potențialului economic și de dezvoltare al județului Mureș; au fost  urmați de reprezentanții autorităților locale – Consiliul Județean Mureș și Primăria Municipiului Mureș,  care au prezentat obiectivele și investițiile de interes, atât pentru municipiul Târgu Mureș, cât și pentru județul Mureș. Având în vedere importanța deosebită a UMFST Târgu Mureș, Leonard Azamfirei, Rectorul acestei instituții prestigioase a adresat mesajul său invitatului special și reprezentanților mediului de afaceri.

Thomas Hanson, Atașatul Comercial al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în România, a prezentat activitatea secției economice a Ambasadei  și  oportunitățile  de cooperare derulate prin intermediul acesteia. Acesta și-a manifestat disponibilitatea de a promova afacerile prezentate în Statele Unite ale Americii, atât direct, cât și prin evenimentele care vor fi organizate în scopul atragerii de investiții în SUA (ex. SELECT USA), în ideea inițierii de parteneriate. 

Reprezentanții mediului de afaceri mureșean au avut ocazia sa prezinte fiecare domeniul în care activează și s-au arătat extrem de interesați de concretizarea cooperării româno-americane.

 

 

EN 

Round table to promote Romanian-American cooperation opportunities at the Mures Chamber of Commerce and Industry 

The Chamber of Commerce and Industry of Romania (CCIR), in cooperation with the Commercial Section of the US Embassy to Bucharest, initiated, in September this year, a series of regional meetings aimed at discussing Romanian-American cooperation opportunities, under the auspices of the Strategic Partnership between the two countries and potential opportunities for trade cooperation. 

The round table organized by the Mureș Chamber of Commerce and Industry on September 3rd 2021 celebrated the visit made to Târgu Mureș by Thomas Hanson, Commercial Attaché of the Embassy of the United States of America to Romania. The event, which was attended by 25 companies interested in international development, aimed to identify concrete actions to strengthen business cooperation with US partners and attract partnerships in sectors such as chemical industry and production of pharmaceuticals, wood processing, furniture and musical instruments manufacturing, food processing, industry of textiles, metal processing, industry of machinery, equipment, industry of electrical devices and automotive parts, IT (software, solutions smart), technology and, last but not least, health and education.

Vasile Pop, President of the Mureș Chamber of Commerce and Industry, welcomed the participants and made a presentation of the economic and development potential of Mureș County; he was followed by the representatives of the public authorities – the Mureș County Council and the Mureș City Hall, who presented the objectives and investments of interest, both for the municipality of Târgu Mureș and for the county of Mureș. Considering the special importance of UMFST Targu Mureș, Leonard Azamfirei, the Rector of this prestigious institution addressed his message to the special guest and to the representatives of the business environment.

Thomas Hanson, Commercial Attaché of the Embassy of the United States of America to Romania, presented the activity of the economic section of the Embassy and the cooperation opportunities developed through it. He expressed his willingness to promote the businesses present at the event in the United States, both directly and through events that will be organized in order to attract investments to the US (e.g. SELECT USA), with a view to initiating partnerships. 

The representatives of the Mureș companies had the opportunity to present each field in which they operate and were extremely interested to boost Romanian-American cooperation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***01.12.2019- La mulți ani, România!

*** 14.11.2019- Conferința pe teme de actualitate în domeniul economic- organizată în colaborare cu Agenția Mureș a Băncii Naționale a României

Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș a organizat, împreună cu Agenția Mureș a Băncii Naționale a României această primă întâlnire cu mediul de afaceri mureșean, în vederea creării de oportunități de colaborare directă între instituții importante și companii. În cadrul conferinței, pe lângă etapa de prezentare a datelor relevante referitoare la județul Mureș, oferite de reprezentanții BNR, companiile au avut ocazia să transmita direct opiniile lor despre dificultățile pe care le întâmpină, în colaborarea cu sistemul bancar, dar și în ceea ce privește legislația fiscală.

 

 

 

 

 

*** 08.11.2019 – Workshop- Granturi pentru inovarea proceselor tehnologice pentru o producție ecologică

Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș a găzduit workshop-ul cu tema „Granturi pentru inovarea proceselor tehnologice pentru o producție ecologică”. În cadrul acestei întâlniri CCI Mureș a subliniat importanța eficientizării resurselor și energiei prin integrarea unor tehnologii avansate în procesul de producție. Reprezentantul ADR Centru a oferit informații importante despre programul „C-VoUCHER program de accelerare a economiei circulare”. Invitatul special al evenimentului, reprezentantul organizației „Bay Zoltan” pentru Cercetare Aplicată din Budapesta a prezentat oportunitatea înscrierii companiilor prezente în proiectul „KET4CleanProduction”.

 

 

*** 04.11.2019- Departamentul de Formare Profesionala a CCI Mures organizeaza cursul de Cadru tehnic cu atributii in domeniul PSI 136 de ore in perioada 04.11.2019-18.12.2019. Examenul se va desfasura in data de: 19.12.2019 (ora 9.00).
Orar: luni-vineri, de la ora 16.00. Tarif: 850 ron/persoana.
Inscrierile se pot face prin email: cursuri@cciams.ro, fax: 0265/269219, sau la sediul CCI Mures, Tg Mures, str Primariei nr 1, et I, sala 106.
Pentru inscriere sunt necesare :
– copie CI
– copie dupa diploma de studii (minim liceu)
– cerere inscriere completata
– adeverinta de la medicul de familie (in prima saptamana de curs)
– acord prelucrare date cu caracter personal
-Contract de formare profesionala
Cererea de inscriere, Contract, Acord si alte informatii se pot solicita pe email cursuri@cciams.ro, sau la tel: 0265/269218 .

 

***31 .10.2019- Topul Firmelor din Judetul Mureș, a 26-a Ediție

Gala „Topul Firmelor din Județul Mureș” este un moment special, în care sunt premiate reușitele comunității de afaceri mureșene. La întocmirea clasamentelor au participat 17.404 societăți comerciale, care au depus bilanțul contabil la Administrația Financiară a Județului Mureș, dintre care 2.826 s-au situat pe primele 10 locuri, grupate pe domenii de activitate și clase de mărime. Dintre acestea 1.075 se regăsesc în catalogul „Topul Firmelor din Județul Mureș”, locul I revenind unui număr de 772 de firme.

În ceea ce privește Topul național, 342 de companii mureșene sunt prezente pe primele 10 locuri, dintre care 46 sunt ocupante ale locului I, ceea ce situează județul Mureș pe un onorant loc 7 pe țară.

 

 

 

 

***22.10.2019- Întâlnire cu Excelența sa Füsun Aramaz, noul Ambasador al Republicii Turcia în România

În cadrul acestei întâlniri, Excelența Sa Füsun Aramaz, noul Ambasador al Republicii Turcia în România a descris bunele relații de colaborare care există între cele două țări, România fiind o țară specială pentru Turcia, anul trecut aniversându-se 140 de ani de relații diplomatice româno-turce. La rândul său, domnul Președinte Vasile Pop a asigurat-o pe doamna Ambasador de întregul sprijin oferit de CCI Mureș pentru companiile cu capital turcesc în vederea desfășurării în condiții optime a activităților economice, menționând și faptul că piața mureșeană este pregătită pentru intensificarea relațiilor și cu noi investitori din Republica Turcia.  

 

***21.10.2019– Departamentul de Formare Profesionala a CCI Mures organizeaza cursul de Responsabil de Mediu – 50 de ore in perioada 21.10.2019-01.11.2019. Examenul se va desfasura in data de: 08.11.2019 .
Orar: luni-vineri, de la ora 16.00. Tarif: 750 ron/persoana.
Inscrierile se pot face prin email: cursuri@cciams.ro, fax: 0265/269219, sau la sediul CCI Mures, Tg Mures, str Primariei nr 1, et I, sala 109.
Pentru inscriere sunt necesare :
– copie CI
– copie dupa diploma de studii (minim liceu )
– cerere inscriere completata
– adeverinta de la medicul de familie (in prima saptamana de curs)
– acord prelucrare date cu caracter personal
– Contract de formare profesionala
Cererea de inscriere, Contract, Acord si alte informatii se pot solicita pe email cursuri@cciams.ro, sau la tel: 0265/269218 .

*** 17.09.2019-  Departamentul de Formare Profesionala a CCI Mures organizeaza cursul de Inspector /Referent Resurse Umane – 40 de ore in perioada 17.09.2019-08.10.2019. Examenul se va desfasura in data de: 09.10.2019 .
Orar: marti, miercuri, joi, de la ora 16.00. Tarif: 600 ron/persoana.
Inscrierile se pot face prin email: cursuri@cciams.ro, fax: 0265/269219, sau la sediul CCI Mures, Tg Mures, str Primariei nr 1, et I, sala 109.
Pentru inscriere sunt necesare :
– copie CI
– copie dupa diploma de studii (minim liceu )
– cerere inscriere completata
– adeverinta de la medicul de familie (in prima saptamana de curs)
– acord prelucrare date cu caracter personal
-Contract de formare profesionala
Cererea de inscriere, Contract, Acord si alte informatii se pot solicita pe email cursuri@cciams.ro, sau la tel: 0265/269218 .

 

*** 07.10.2019- Departamentul de Formare Profesionala a CCI Mures organizeaza cursul de Inspector SSM – 40/80 de ore in perioada 07.10.2019-01.11.2019. Examenul se va desfasura in data de: 05.11.2019 .
Orar: luni-vineri, de la ora 16.00. Tarif: 600 /800 ron/persoana.
Inscrierile se pot face prin email: cursuri@cciams.ro, fax: 0265/269219, sau la sediul CCI Mures, Tg Mures, str Primariei nr 1, et I, sala 109.
Pentru inscriere sunt necesare :
– copie CI
– copie dupa diploma de studii (minim liceu, profil real, sau tehnic )
– cerere inscriere completata
– adeverinta de la medicul de familie (in prima saptamana de curs)
– acord prelucrare date cu caracter personal
-Contract de formare profesionala
Cererea de inscriere, Contract, Acord si alte informatii se pot solicita pe email cursuri@cciams.ro, sau la tel: 0265/269218 .

*** 03.10.2019- iNnduce 4.0- Abordarea formării bazată pe activităţi practice în domeniul Industriei 4.0 pentru o industrie europeană competitivă- Conferinta finalizare proiect

Scopul proiectului iNduce 4.0 este de a stabili parteneriate de afaceri durabile în domeniul EFP care vizează promovarea învăţării la locul de muncă pe tema Industriei 4.0, acordând o atenţie deosebită formării în domeniul uceniciei, prin implicarea partenerilor sociali, a companiilor şi a furnizorilor de EFP. În acelaşi timp, proiectul iNduce 4.0 îşi propune să abordeze schimbările aduse de cea de-a 4-a revoluţie industrială, care va afecta în mod inevitabil sectorul de producţie al tuturor membrilor UE.

În cadrul Conferintei s-a subliniat atingerea obiectivelor principale:
– crearea unui pachet flexibil de învățare care să ofere cunoștințe tehnice fundamentale pe tema Industriei 4.0, prin învățarea la locul de muncă
 crearea unei metodologii de învățare aprofundată pentru angajații actuali și viitori ai IMM-urilor(studenți, elevi, ucenici) pe tema Industriei 4.0, stimulând astfel dezvoltarea competențelor necesare pentru tranziția IMM-urilor spre „Fabrica inteligentă a viitorului”.
În programul Conferinței au fost incluse și luări de cuvânt din partea celor 7 parteneri ai Proiectului:
• „Învățarea la locul de muncă: abordarea iNduce” – Samir Cheriaa – EVBB, Germania
• „Cunoștințe și lacune în Industria 4.0” Admira Boshnyaku – ECQ, Bulgaria
• „Robotica inteligentă în Industria 4.0” Jacek Zieliński – PIAP, Polonia
• „Platforma online iNduce 4.0” Yiannos Gregoriou – PCX, Cipru
• „Rețeaua verticală și orizontală a sistemelor inteligente de producție în Industria 4.0” Paulo Morais – ISQ, Portugalia
• „Tipărirea 3D a unui instrument de bază în Industria 4.0” Liviu Moldovan – UMFST “George Emil Palade”, România
• „Tehnologie de ultimă oră în România- Industria 4.0” Anca Giurgiu – CCI Mureș, România

 

 

 

 

 

 

***17.09.2019iNnduce 4.0- Abordarea formării bazată pe activităţi practice în domeniul Industriei 4.0 pentru o industrie europeană competitivă – s-a organizat un Workshop în care s-a prezentat platforma de cursuri realizată în cadrul proiectului iNduce 4.0, în vederea evaluării potențialului de dezvoltare a cursurilor de inițiere/specializare în acest domeniu.

 

*** 11 .07. 2019: Reuniune de lucru organizată de ADR Centru, la Alba-Iulia, pe tema cadrului parteneriatului regional. Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș a susținut, în cadrul reuniunii de lucru, domeniile care au nevoie de finanțare, în concordanță cu direcțiile de dezvoltare prevăzute pentru perioada de finanțare 2021-2027. Această reuniune de lucru a avut ca scop definitivarea cadrului partenerial regional, precum și dezbaterea aspectelor privind pregătirea Regiunii Centru pentru elaborarea documentelor de planificare și programare aferente perioadei de programare 2021-2027. S-a adus în discuție, în cadrul întâlnirii și situația la zi privind implementarea Programului Operațional Regional 2014-2020 la nivelul Regiunii Centru, astfel încât să poată fi pregătit un portofoliu solid de proiecte ce ar putea obține finanțare din fonduri europene în viitoarea perioadă.

 

 

 

 

*** 13.05.2019– Departamentul de Formare Profesionala a CCI Mures organizeaza cursul de Cadru tehnic cu atributii in domeniul PSI- 136 de ore in perioada 13.05.2019-27.06.2019. Examenul se va desfasura in data de: 02.07.2019 .
Orar: luni-vineri, de la ora 16.00. Tarif: 850 ron/persoana.
Inscrierile se pot face prin email: cursuri@cciams.ro, fax: 0265/269219, sau la sediul CCI Mures, Tg Mures, str Primariei nr 1, et I, sala 109.
Pentru inscriere sunt necesare :
– copie CI
– copie dupa diploma de studii (minim liceu )
– cerere inscriere completata
– adeverinta de la medicul de familie (in prima saptamana de curs)
– acord prelucrare date cu caracter personal
-Contract de formare profesionala
Cererea de inscriere, Contract, Acord si alte informatii se pot solicita pe email cursuri@cciams.ro, sau la tel: 0265/269218 .

 

*** 09.05.2019– La mulți ani, Europa!

 

 

 

 

 

 

*** 08.05.2019– Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș a participat la întâlnirea grupului de lucru Digital Danube Region.
Principalele teme : 
– identificarea spațiilor potrivite pentru facilitarea colaborării între Start-up-uri cu capacitate de inovare
– crearea unei strategii unitare
– elaborarea unui plan pe termen lung, având în vedere schimbările care apar, în timp, odată cu dezvoltarea companiilor.
Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș a subliniat necesitatea finanțării, a susținerii și asumării unui astfel de proiect de mai mulți factori implicați, așa cum se întâmplă în statele din Regiunea Dunării și a menționat că va facilita accesul la birouri pentru start-up-uri, în cazul în care vor exista solicitări în acest sens.

 

 

 

 

 

 

 

 *** 28.03.2019-Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș vă informează asupra unei oportunități de investiții:

De vânzare fabrică/hală de prelucrare a lemnului-în Luduș, în stare de funcționare, cu toate dotările aferente – inclusiv uscătorie, sistem de exhaustare, spații de depozitare, vestiare și sală de servire a mesei pentru personal.
Fabrica dispune și de încăperi de birouri și un apartament de protocol, amenajat și dotat la standarde înalte.
Suprafața totală 6050 mp din care: suprafața construită este de 2.500 mp, cu posibilitate de extindere, suprafața betonată acoperită 340 mp și betonată neacoperită 765 mp, diferența de 2445 mp o reprezintă curtea folosită pentru depozitare lemn.
Există și varianta închirierii spațiului.
Alte informații la tel: 0265/269218, 0740250900, sau office@cciams.ro, ancagiurgiu@cciams.ro.

*** 27.03.2019– Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș a participat la sedința organizată de CLDPS (Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social) Mureș în vederea consultării în ceea ce privește actualizarea Planului Regional de Acțiune pentru Învățământ pentru perioada 2016-2025, în cadrul Proiectului POCA „Cadrul strategic pentru infrastructura educațională și sprijin în planificarea strategică a educației și formării profesionale INFRARED”. Camera de Comerț a subliniat faptul că sprijină, în continuare dezvoltarea învățământului dual, prin promovarea oportunităților de implicare a mediului de afaceri mureșean și crearea unei legături între sistemul de învățământ și sistemul economic privat. De asemenea, prin centrul de formare profesională CCI Mureș asigură oportunități de formare profesională continuă și după finalizarea studiilor specifice învățământului formal, sprijinind astfel agenții economici să aibă personal pregătit și calificat.

 

 

 

 

 

 

*** 27.03.2019– Camera de Comert si Industrie a Judetului Mures, impreuna cu Asociatia Alumni va invita sa participati, gratuit, la Workshop-ul cu tema: “Metode si tehnici pentru Inovare si Transformare Digitala a Organizatiilor”.
Evenimentul se va desfasura in data de 27.03.2019 si 10.04.2019 (in emailul de confirmare va rugam sa ne transmiteti data la care doriti sa participati), la sediul Camerei de Comert, et I, sala 109, in intervalul orar: 12.30-16.00.
Veti avea ocazia sa studiati metode integrate pentru inovare, sa descoperiti instrumente de lucru si chiar sa continuati colaborarea cu Digitrans, in vederea implementarii modelului de schimbare, daca este in acord cu viziunea dumneavoastra de dezvoltare antreprenoriala.

*** 26.03.2019- Camera de Comert si Industrie a Judetului Mures prezinta proiectul iNduce 4.0: Abordarea formării la locul de muncă în domeniul Industriei 4.0, pentru o industrie europeană competitivă. Mai multe detalii puteti solicita pe email: office@cciams.ro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 21.03.2019– În data de 21.03.2019, Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș a participat la Alba Iulia, la reuniunea Consorțiului Regional de Inovare și întâlnirea Grupului de lucru din cadrul proiectului european Beyond EDP, eveniment organizat de ADR Centru. CCI Mureș reprezintă interesele mediului de afaceri mureșean și susține preocuparea antreprenorilor de a identifica modalități potrivite în vederea îmbunătățirii strategiilor de specializare inteligentă (RIS3), prin adaptarea politicilor publice de cercetare-dezvoltare-inovare la nevoile mediului economic mureșean.

 

 

 

 

 

 

*** 19.03.2019– Departamentul de Formare Profesionala a CCI Mures organizeaza cursul de Inspector /Referent Resurse Umane- 40 de ore in perioada 19.03.2019-10.04.2019. Examenul se va desfasura in data de: 11.04.2019 .
Orar: marti, miercuri si joi, de la ora 16.00. Tarif: 600 ron/persoana.
Inscrierile se pot face prin email: cursuri@cciams.ro, fax: 0265/269219, sau la sediul CCI Mures, Tg Mures, str Primariei nr 1, et II, sala 208.
Pentru inscriere sunt necesare :
– copie CI
– copie dupa diploma de studii (minim liceu )
– cerere inscriere completata
– adeverinta de la medicul de familie (in prima saptamana de curs)
– acord prelucrare date cu caracter personal
-Contract de formare profesionala
Cererea de inscriere, Contract, Acord si alte informatii se pot solicita pe email cursuri@cciams.ro, sau la tel: 0265/269218 .

 

*** 13.03.2019–  Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș, împreună cu Asociația „Alumni” vă invită să participați, în data de 13.03.2019, începând cu ora 9.30, la Workshop cu tema „Politici Regionale pentru susținerea strategiilor de inovare și digitalizare”. Participarea este gratuită, vă rugăm să transmiteți confirmarea pe email: office@cciams.ro și mihai.timus@absolventupm.ro. 
Evenimentul va avea loc la sediul Camerei de Comerț și Industrie Mureș, în Târgu Mureș, str Primăriei, nr 1, et I, Sala 109. 

 

*** 11.03.2019– Departamentul de Formare Profesionala a CCI Mures organizeaza cursul de Inspector Protectie Civila- 136 de ore in perioada 11.03.2019-17.04.2019. Examenul se va desfasura in data de: 18.04.2019 (ora 9.00).
Orar: luni-vineri de la ora 16.00. Tarif: 900 ron/persoana.
Inscrierile se pot face prin email: cursuri@cciams.ro, fax: 0265/269219, sau la sediul CCI Mures, Tg Mures, str Primariei nr 1, et II, sala 208.
Pentru inscriere sunt necesare :
– copie CI
– copie dupa diploma de studii (minim liceu )
– cerere inscriere completata
– adeverinta de la medicul de familie (in prima saptamana de curs)
– acord prelucrare date cu caracter personal
-Contract de formare profesionala
Cererea de inscriere, Contract, Acord si alte informatii se pot solicita pe email cursuri@cciams.ro, sau la tel: 0265/269218 .

 

*** 04.03.2019-  Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș, prin Departamentul de Formare Profesională, anunță autorizarea unui nou curs de perfecționare în oferta sa: 
RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (Cor 242231)– 180 de ore. 
Condiția de participare la acest curs: studii superioare finalizate, minim 1 an vechime în muncă.
Tarif: 2800 lei/persoană.
Acte necesare înscrierii:
– copie CI
– Copie după diploma de studii
– Adeverință medicală
– Acord prelucrare date cu caracter personal
– Contract (doar înainte de începerea cursului).
Informații suplimentare și formulare pentru înscriere se pot solicita pe email: cursuri@cciams.ro, ancagiurgiu@cciams.ro, sau la tel: 0265/269218. 

*** 19.02.2019– Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș a participat la o  întâlnire cu oamenii de afaceri din județ, reprezentanții autorităților locale și reprezentanții companiei TAROM, eveniment organizat de Aeroportul Transilvania Târgu Mureș. 

Întâlnirea a avut ca scop inițierea unui dialog cu reprezentanții mediului de afaceri mureșean, respectiv reprezentanții instituțiilor publice din județ, pentru a înțelege mai bine nevoile  grupului țintă în cea ce privește folosirea rutelor existente de pe Aeroportul Târgu Mureș.
Reprezentanții mediului de afaceri prezenți la dezbatere și-au manifestat interesul să  folosească ruta Târgu-Mureș-București, accentuând necesitatea acestei legături directe, însă au solicitat ca zborurile să fie mai frecvente, iar orarul lor să fie diferit.
Wolff Werner-Wilhelm, directorul general TAROM, a afirmat că va continua colaborarea cu Aeroportul Târgu Mureș și va face demersuri pentru revizuirea planului de zbor.

 

 

 

 

 

*** 13.02.2019– Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș  împreună cu Asociația „Alumni” si partenerii români ai proiectului DIGITRANS-Interreg Dunărea a organizat workshop-ul ”Politici regionale pentru susținerea strategiilor de inovare și digitalizare” .
Evenimentul a cuprins următoarele subiecte de interes pentru grupul țintă:
1. Prezentarea Metodei DIGITRANS și Instrumentele disponibile pe platforma de E-learning
2. Aplicație de modelare în afaceri
3. Soluții pentru a implementa pachetul DIGITRANS în parteneriat cu actorii interesați: mediul academic, autorități publice, organizații de suport în afaceri, bănci și IMM-uri.
Cu aceasta ocazie au fost diseminate și informații referitoare la următoarele sesiuni de training, dar și Conferința Internațională DIGITRANS care va avea loc in data de 7 mai la UMFST Târgu Mureș.
Camera de Comerț va disemina, în curând, informații suplimentare despre viitoarele sesiuni de training.

 

 

 

 

 

 

*** 06.02.2019– La sediul Camerei de Comerț și Industrie a Județului Mureș a avut loc vizita doamnelor Zsuzsanna Gal, Șef Departament Business și Valasinyovszki Lilla, Asistent Departament Business din partea CECZ Budapesta (Central European Cooperation Zone), o companie înfiintatā in Budapesta de Ministerul Chinez al Comertului cu scopul de a impulsiona relatiile economice dintre companiile chinezesti si companii din tārile din Centrul si Estul Europei, insotite de dl Rus Sandor, presedintele Casei Româno-Chineze în județul Harghita .
Cu această ocazie au fost prezentate noi modalități de colaborare pentru evenimentul China Expo, care se desfășoară la Budapesta, anual. 
Pentru ediția de anul acesta, programată în perioada 3-5 iunie, Membrii Camerei de Comerț și Industrie a Județului Mureș beneficiază de noi oportunități, în ceea ce privește participarea la expoziție. Companiile mureșene sunt așteptate nu doar ca vizitatori și potențiali colaboratori ai companiilor chineze, ci se pune la dispoziție un spațiu special amenajat, în care vor putea să-și expună propriile produse. 
Companiile interesate de înscrierea și condițiile de participare la acest eveniment sunt rugate să transmită o solicitare pe email: ancagiurgiu@cciams.ro, iar CCI Mureș vă va sprijini pentru a vă asigura o experiență cât mai placută în cadrul China Expo. Persoana responsabilă eveniment: Secretar General CCI Mureș: Anca Giurgiu.

 

 

 

 

 

 

*** 30.01.2019– La sediul Camerei de Comerț și Industrie a Județului Mureș a avut loc vizita domnului Fumiya SAKOW, Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României în Japonia, însoțit de dna Lucia OROSZ, în calitate de Vice Secretar General .
Cu această ocazie, domnul Președinte Fumiya SAKOW a prezentat oportunități de colaborare între cele două țări, în domenii de interes comun, în special schimburi economice, subliniind interesul pentru domeniul medical. De asemenea, s-a exprimat dorința demarării unui plan de colaborare concret, pentru a putea, în viitor, susține o linie directă de transport aerian între Tîrgu Mureș și Tokyo, facilitând apropierea cu „Țara soarelui răsare”.
În colaborare cu Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș se vor demara acțiuni în vederea identificării potențialilor colaboratori pentru societățile comerciale din județul Mureș cu companii din Japonia.
Domnul Președinte al Camerei de Comerț și Industrie a Județului Mureș Vasile Pop s-a arătat onorat de vizita domnului Președinte Fumiya SAKOW și de interesul manifestat pentru dezvoltarea colaborării cu țara noastră, atât din punct de vedere economic- prin atragerea și încurajarea investițiilor, cât și la nivel social, prin crearea unor pachete de servicii, în care interesul economic să se îmbine cu oferte turistice, care să facă județul Mureș cunoscut oamenilor de afaceri japonezi.