Turism

Judeţul Mureş se afirmă cu un potenţial turistic ridicat, întrucât pe întreg teritoriul sunt concentrate obiective turistice variate şi de mare valoare, între care se evidenţiază:

Municipiul Târgu Mureş cu Cetatea Medievală, Palatul Culturii, Biblioteca Teleki, Complexul de agrement şi sport "Week-End" de pe malul râului Mureş (pe o suprafaţa de 25 hectare, din care 5 hectare oglinda de apă, cu amenajări moderne, ştranduri, terenuri de sport şi case de agrement) grădina zoologică (a doua ca mărime din ţară).

Cetatea medievală Sighişoara a fost construită în secolul XIV de coloniştii germani. Este singura cetate medievală locuită în întregime din Europa şi este vizitată de numeroşi turişti din întreaga lume. Numeroasele monumente de o mare valoare istorică şi artistică, zidurile şi turnurile de apărare ale cetăţii, cele peste 100 de case vechi, Biserica din Deal, scara acoperită, Biserica Mănăstirii Dominicane, Casa Veneţiană, Casa cu cerbi, Casa Vlad Dracul, Turnul cu ceas fac din centrul istoric al Sighişoarei una dintre cele mai mari valori culturale şi istorice din estul Europei.

Staţiunea balneoclimaterică Sovata este situată la 60 de km de Târgu Mureş, la poalele Munţilor Gurghiu şi oferă factori curativi de mare eficienţă într-un număr mare de afecţiuni. Punctul de atracţie al staţiunii este lacul heliotermic Ursu cu apă sărată, unul dintre puţinele de acest fel din Europa.

Sectorul montan al Văii Mureşului – defileul Mureşului pe teritoriul judeţului Mureş, între Localităţile Ciobotani şi Deda, pe o lungime de 38 de km, este cea mai mare vale de străpungere din lanţul munţilor vulcanici din România. Mărginită la dreapta de masivul Călimani şi la stânga de Munţii Gurghiu, Valea Mureşului colectează numeroşi afluenţi, dintre care mai importanţi sunt: Bistra, Răstoliţa, Ilva, Sălard, Meştera. De-a lungul Mureşului, în defileu, pe versanţi se zăresc stânci abrupte cu aspect de turnuri construite din aglomerate vulcanice, iar în porţiunile mai largi ale văii situându-se aşezări umane: Ciobotani, Stânceni, Meştera, Neagra, Lunca Bradului, Androneasa, Răstoliţa, Gălăoaia, Bistra Mureşului, Pietriş. Zona oferă posibilităţi reale pentru odihnă, drumeţii şi practicarea unor sporturi de iarnă. Potenţialul acestei zone poate fi valorificat prin dezvoltarea agroturismului.

Un rol important în turismul mureşan revine staţiunilor locale Sângeorgiu de Mureş, Ideciul de Jos, Jabeniţa, Solovăstru cu ape sărate, nămoluri, ape iodurate şi clorurate.

Activitatea turistică este susţinută de existenţa unei infrastructuri dezvoltate cu unitati de cazare corespunzatoare in special in centrele urbane. Zona montană, respectiv Defileul Mureşului Deda – Răstoliţa, Lunca Bradului, Stânceni, Munţii Călimani şi Gurghiu, Lăpuşna se confruntă cu lipsa infrastructurii necesare – in acest domeniu existand un mare potential pentru dezvoltarea turismului montan si a agroturismului.