Inspector/Referent Resurse Umane

CURS DE PREGĂTIRE INSPECTOR / REFERENT RESURSE UMANE – 40 ore

Cod COR: 333304

-în curs de reautorizare-în funcție de solicitări

În conformitate cu modificările prevăzute a se opera în Codul Muncii instituţiile publice şi operatorii economici vor avea obligaţia sa numeasca prin decizie în postul de responsabil cu resursele umane numai persoane autorizate conform legii.

Obiectivele exprimate în competenţe profesionale :

1.Întocmirea şi gestionarea documentelor de evidenţă a personalului;

2. Organizarea recrutării şi selecţiei personalului;

3. Întocmirea dosarului de pensionare;

4. Întocmirea statului de plată pentru personalul încadrat;

5. Întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind contribuţiile la bugetul de stat;

6. Lucrul în echipă;

7. Dezvoltarea profesională;

8. Oferirea informaţiilor privind problemele de personal;

9. Planificarea activităţii proprii;

10. Administrarea bazei de date de evidenţă a personalului utilizând PC-ul.

  Condiţii de participare:

  • Studii liceale  – minim

 Programul:  luni-joi : de la orele 16:30, la sediul CCI Mureş

Pentru înscriere sunt necesare :

Tarif : 700 lei/persoană

Lectori: personal autorizat de la conducerea ITM și Casa de Pensii

Examen: test grilă şi redactare proiect

Desfasurare : La sediul CCI Mureș.

În urma examenului de absolvire se obţine un Certificat de absolvire cu recunoaştere naţională emis de MMFES și MEC.

Informaţii şi înscrieri, zilnic între orele 8.00-16.00, la sediul CCI Mureş, din Târgu Mureş, str. Primăriei nr. 1, sau la numerele de telefon: 0265/269218 , fax:0265/269219, e-mail: cursuri@cciams.ro, ancagiurgiu@cciams.ro.

 Important!

Membrii activi ai CCI Mureș beneficiază de reduceri la toate cursurile, între 5-20%, în funcție de tipul Adeziunii.