Evaluare proprietăți

Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș oferă servicii de evaluare a proprietăților imobiliare, bunurilor mobile și întreprinderilor.

Serviciile de evaluare sunt oferite în vederea îndeplinirii următoarelor scopuri: stabilirea valorii de impozitare, raportarea financiară (înregistrarea în evidențele contabile), informarea în vederea vânzării/cumpărării, asigurarea bunurilor, procedura insolvenței (lichidare).

Cu peste 15 ani de experiență în domeniul evaluării, vă asigurăm de calitatea serviciilor noastre, iar portofoliul impresionant de clienți (instituții financiar-bancare /nebancare, societăți comerciale, instituții de stat, persoane fizice etc.), ne recomandă ca un reper de excelență și profesionalism printre companiile de evaluări autohtone.

Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș, prin specialiștii evaluatori membri ANEVAR, garantează maximum de corectitudine și promptitudine, dar și tarife excelente.

Pentru a solicita o ofertă de preț, vă rugăm să ne contactați la: office@cciams.rochiralinachira@gmail.com, tel: 0265/269218, fax: 0265/269219. Persoana de contact: Ștef Chiralina (0740251989).

Membrii activi ai CCI Mureș beneficiază de reduceri la evaluări,  între 5-30%, în funcție de tipul Adeziunii!

EVALUARE PROPRIETĂȚI IMOBILIARE

                     – EVALUARE APARTAMENTE

                     – EVALUARE TERENURI

EVALUARE BUNURI MOBILE

                     – EVALUARE MAȘINI

                     – EVALUARE UTILAJE

 EVALUARE ÎNTREPRINDERI

 

IMPORTANT!

În perioada 01.01.2024-31.03.2024 se depun rapoartele de evaluare la Primării, pentru calcularea impozitelor. Persoanele juridice care dețin proprietăți imobiliare înscrise pe societate comercială, rezidențiale și nerezidențiale și persoanele fizice, care dețin clădiri nerezidențiale au obligativitatea de a depune un astfel de raport de evaluare, ciclic,  la o perioadă de 5 ani.

Neîntocmirea raportului, sau nedepunerea lui la Primărie, poate modifica valoarea impozitului *:

– la persoane fizice: de la 0,65 % la 2% ;

– la persoane juridice: de la 1,3 % la 5% la clădiri nerezidențiale; de la 0.2% la 5% la clădiri rezidențiale.

    * Cotele menționate sunt valabile pentru municipiul Târgu Mureș, pentru alte localități pot exista diferențe.

 

Comunicat privind măsurile întreprinse de Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș în scopul evitării aglomerării de persoane în sediul instituției și prevenirii răspândirii COVID-19