Manager de Proiect

MANAGER DE PROIECT

Curs de specializare- cod COR 242101, 60 de ore

-în curs de reautorizare-în funcție de solicitări

Grup ţintă – toate persoanele care au responsabilitatea de a realiza şi implementa proiecte la nivel operaţional. Se aplică la toate sectoarele social- economice, în care activităţile se concep şi se derulează pe baza unor proiecte de diferite mărimi şi complexităţi, indiferent de sursa de finanţare, beneficiar sau organizaţia care implementeaza proiectul ( proiecte de dezvoltare organizaţională sau locală, finanţate din fonduri proprii, guvernamentale, ale BERD sau Băncii Mondiale, comunitare/internaţionale de tip Fonduri Structurale, Leonardo da Vinci, Erasmus, programe-cadru de cercetare-dezvoltare ş.a.)

 Obiectivele cursului:

 • Stabilirea scopului şi a obiectivelor proiectului;

 • Stabilirea specificaţiilor proiectului;

 • Stabilirea criteriilor de succes ale proiectului;

 • Stabilirea activităţilor specifice proiectului şi eşalonarea lor în timp;

 • Estimarea şi asigurarea resurselor necesare realizării proiectului;

 • Estimarea şi bugetarea costurilor;

 • Estimarea şi asigurarea resurselor;

 • Gestionarea şi controlul utilizării resurselor;

 • Planificare şi controlul achiziţiilor şi contractelor;

 • Managementul contractelor;

 • Managementul financiar al proiectului;

 • Identificarea, documentarea, prioritizarea, cuantificarea riscurilor;

 • Urmărirea şi controlul riscurilor;

 • Selectarea şi managementul echipei de proiect;

 • Stabilirea unui sistem de comunicare dedicat proiectului;

 • Stabilirea nivelului de calitate pentru activităţi şi rezultate;

 • Managementul implementării.

Activităţile experimentale se vor plia pe tipuri de proiecte finanţate prin Instrumente Structurale.

Durata: 60 ore ( 40 ore teorie, 20 ore practică)

Tarif: 1000 lei/persoana

Desfăşurare : de luni-vineri, de la orele 16:00

Lectori: Personal cu pregătire de specialitate în domeniu, profesor universitar.

Conditii de acces: Studii superioare în orice domeniu

Acte necesare inscrierii :

 SE ACORDĂ CERTIFICATE DE ABSOLVIRE CU RECUNOAŞTERE NAŢIONALĂ TUTUROR ABSOLVENŢILOR, document care certifică ocupaţia.

 COMPETENTELE DOBÂNDITE :

 • Stabilirea scopului proiectului

 • Stabilirea cerinţelor de management integrat al proiectului

 • Planificarea activităţilor şi jaloanelor proiectului

 • Gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale pentru proiect

 • Realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect

 • Managementul riscurilor

 • Managementul echipei de proiect

 • Managementul comunicării în cadrul proiectului

 • Managementul calităţii proiectului

Informaţii şi înscrieri, zilnic între orele 8.00-16.00, la sediul CCI Mureş, din Tg. Mureş, str. Primăriei nr. 1, sau la numerele de telefon: 0265269218, fax:0265269219, e-mail: cursuri@cciams.ro, ancagiurgiu@cciams.ro

Important!

Membrii activi ai CCI Mureș beneficiază de reduceri la toate cursurile, între 5-20%, în funcție de tipul Adeziunii.