Potenţial economic

Potenţialul judeţului Mureş este favorizat de aşezarea geografica centrală si de condiţiile naturale variate, prielnice dezvoltării economice. Principalele ramuri ale economiei şi ponderea lor în produsul intern brut al
judeţului Mureş se prezintă astfel: industrie (30%), construcţii (9%), agricultură, silvicultură şi exploatări forestiere (12%) comerţ şi servicii (49%).
Avantaje competitive
Resurse naturale de importanţă naţională
? gaz metan (peste 60% din totalul producţiei naţionale extrasă pe teritoriul judeţului Mureş)
? păduri întinse de foioase şi conifere – 210.000 hectare – aprox. 30% din suprafaţa judeţului
? zăcăminte de sare, roci pentru construcţii
? izvoare de ape minerale şi clorosodice
? reţea hidrografica bine proporţionata
Poziţie geografică favorabilă
? varietatea şi complexitatea formelor de relief deţin un potenţial ridicat de valorificare teritorială, economică şi turistică
? poziţie centrală favorabilă în ceea ce priveşte conexiunile cu celelalte judeţe din România, potential important de nod de transport rutier
? Potenţial turistic deosebit
Infrastructura dezvoltată
? Lungimea reţelei rutiere: 2098 km (densitatea drumurilor: 31,2 km /100 km2), conectata la coridoarele europene de transport prin drumul european E 60 (Bucureşti – Ploieşti – Braşov – Sighişoara – Târgu Mureş – Cluj Napoca – Oradea – Budapesta – Viena)
? Târgu Mureş este situat la intersecţia unor proiecte mari pentru construcţia de autostrăzi, respectiv: autostrada Transilvania (in constructie) care va străbate trei din cele şapte zone ale
judeţului si autostrada Târgu-Mureş-Iaşi-Ungheni, un proiect care care va facilita legătura cu estul Europei.
? Lungimea reţelei feroviare: 283 km
? Aeroportul Internaţional Transilvania situat la 12 km de centrul municipiului, pe drumul european E60 ce leagă Târgu-Mureş de Cluj-Napoca. Amplasat într-o poziţie strategică, în centrul ţării
aeroportul este poarta de acces spre inima Transilvaniei, cu zona potenţial deservită reprezentată de judeţele Mureş, Harghita, Covasna, parţial Bistriţa, Braşov, Suceava şi Sibiu, practic o
populaţie de aproximativ 2.700.000 locuitori. Liniile aeriene interne leagă municipiul Tîrgu Mureş de oraşe importante din ţară şi din străinătate (Londra, München, Dortmund, Budapesta, Antalya).
? Infrastructură de utilităţi dezvoltată, în special în mediul urban, număr mare de localităţi racordate la reţeaua de alimentare cu gaz metan
? Bună conectare la reţeaua naţională de telecomunicaţii, telefonie fixa si mobila, televiziune prin cablu si internet
? Performanţe deosebite în domeniul medical si al acordarii asistenţei in situatii de urgenţă, reţea de unităţi sanitare publice si private bine reprezentata, cu specialişti cu o foarte bună pregătire
profesională. Târgu-Mures este un centru medical de renume la nivel regional si national.
? Infrastructura educaţionala de bază bine dezvoltată si proportional repartizata. Municipiul Târgu Mureş este un centru universitar puternic, cu universităţi de renume şi cu tradiţie: Universitatea
de Medicină şi Farmacie, Universitatea de Arte, Universitatea Petru Maior, Universitatea Dimitrie Cantemir, Universitatea Sapientia
? Forţă de muncă înalt calificată, diversitate culturală şi lingvistică
? Mediu de afaceri favorabil investiţiilor străine