RNPM

Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș în calitate de agent al Camerei de Comerţ şi Industrie a României, primul operator al Registrul Național de Publicitate Mobiliară din România, este agent autorizat de către Ministerul Justiţiei să efectueze înscrieri şi alte operaţiuni în baza de date RNPM.

RNPM este o bază de date unică la nivel naţional, un sistem de evidenţă a prioritizării ipotecilor mobiliare şi de publicitate, structurat pe persoane şi bunuri mobile.

RNPM asigură înregistrarea operaţiunilor privind ipotecile mobiliare şi a operaţiunilor asimilate acestora, a altor drepturi prevăzute de lege, precum şi publicitatea operaţiunilor juridice prevăzute de lege, pentru acte şi fapte juridice cum ar fi:

– Contracte de garanţie, locaţiune, consignaţie, vânzare-cumpărare, obligaţii agricole;
– Sechestre asigurătorii;
– Înscrieri în legătură cu o operaţiuni privind finanţele publice;
– Înscrieri în legătură cu diferite tipuri bunuri:

 • Autovehicule;

 • Utilaje agricole, altele decât autovehicule;

 • Creanţe;

 • Conturi bancare;

 • Acţiuni/părţi sociale/valori mobiliare/alte instrumente financiare;

 • Poliţe de asigurare;

 • Universalităţi (stocuri, fond de comerţ sau alte asemenea universalităţi);

 • Echipamente/instalaţii/alte bunuri destinate să servească exploatării unei întreprinderi;

 • Păduri care urmează a fi tăiate;

 • Minerale care urmează a fi extrase;

 • Recolte în general dar şi recolte ce urmează a fi culese;

 • Efective de animale etc.

Tarife pentru înscriere în baza de date RNPM

Ghidul înscrierii în Registrul Național de Publicitate Mobiliară

Site-urile oficiale ale registrului național sunt: www.co.romarhiva.ro şi www.mj.romarhiva.ro.

Contact: