Certificate de origine

Camerele de Comerț și Industrie din România sunt abilitate prin Legea nr. 335/2007, cap. II, art. 4, lit. e, să emită Certificate de origine.

Pentru eliberarea Certificatelor de origine privind exportul românesc, CCI Mureș solicită de la exportatorul român stabilirea originii mărfurilor, care se face prin completarea unui formular – cerere. Pe lângă această cerere mai sunt necesare următoarele:

  • declarația de origine emisă de producător;
  • factura externă (copia de pe factura ce însoțește marfa, atașată la cererea roz emisă de Camera de Comerț);
  • certificatul de înregistrare a firmei la Registrul Comerțului (copie);

  • acreditiv și / sau contract;

  • împuternicire / delegație pentru persoanele care ridică certificatele de origine de la CCI Mureș (original, împuternicire cu datele și calitatea persoanelor responsabile);

  • alte documente care să ateste originea: certificat de origine străin, declarație vamală, fișa tehnologică a produsului etc.

Alte documente pentru comerțul internațional

Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș este abilitată, de asemenea, să avizeze la cerere alte documente pentru comerțul internațional (facturi, certificat fitosanitar, etc).

Acte necesare pentru avizarea documentelor de comerț internațional:

  • Cerere către CCI Mureș pentru vizarea documentelor (cu precizarea numărului de exemplare solicitate);
  • Împuternicire / delegație;
  • Documentele pentru care se solicită avizarea în original și copie (pentru CCI Mureș).

Toate documentele de mai sus se depun în original, sau în copie conformă cu originalul (după caz), la CCI Mureș.

Important! Membrii activi ai CCI Mureș beneficiază de reducere la tariful Certificatelor de origine și la vize documente, între 5-30%, în funcție de tipul Adeziunii.

Cerere CO_Administrator

Cerere CO_Împuternicire

Declarație CO_Marfă proprie

Declarație CO_Marfa achiziționată și vândută

Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție: email: office@cciams.ro, tel: 0265/269218.