Adunarea Generală

Conform prevederilor Statutului CCI Mureș, Adunarea Generală a Membrilor Camerei este organul suprem de conducere al Camerei.

Adunarea Generală se compune, după caz, fie din totalitatea membrilor săi, fie din totalitatea reprezentanților desemnați de membri în secțiuni conform normei de reprezentare de un reprezentant la zece membri.

Camera se organizează pe secțiuni, reprezentând comerțul, industria, prestările de servicii, construcțiile, transporturile, agricultura și industria alimentară. Stabilirea numărului de secțiuni, a componentei acestora și atribuirea calitătii de președinte al secțiunii se fac de către Colegiul de Conducere al Camerei.

Atribuțiile Adunării Generale a Membrilor Camerei și a adunărilor generale pe secțiuni, precum și modul de convocare, sunt prevăzute în Statutul CCI Mureș.

 

Adunarea Generală 2022