Birou de Asistență și Consultanță

Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș oferă servicii complete pentru înființări, modificări ulterioare și radieri de societăți comerciale, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, sau întreprinderi familiale, prin Biroul de Asistență și Consultanță!

Personalul nostru specializat, din cadrul birourilor de consultanță, vă stă la dispoziție cu toate serviciile necesare demarării afacerii dumneavoastră:

– rezervarea denumirii formei de privatizare pentru care optați,

– tehnoredactarea actelor de înființare, precum și a celor de modificare, sau completare,

– completarea și formarea dosarelor pentru depunerea  actelor, precum și transmiterea acestora în vederea înregistrării.

Servicii oferite de Biroul de Asistență si Consultanță din cadrul CCI Mureș au o eficiență maximă, prezența dumneavoastră fiind necesară o singura dată, la depunerea solicitării și documentelor necesare, finalizarea dosarelor fiind transmisă direct pe emailul furnizat de dumneavoastră, în calitate de clienți.

 Asistență:

– Se oferă asistență în procesul de înființare a profesioniștilor, indiferent de forma juridică a acestora, în procesul de modificare a actelor constitutive și de asemenea, în procesul de radiere.

Înființare:

Oferim asistență pentru identificarea/alegerea celei mai potrivite forme juridice: S.A, S.R.L, P.F.A, I.I, I.F. Parcurgem toți pașii, de la rezervarea denumirii până la obținerea certificatului de înregistrare:

Consultanță: Consultanţă privind procedura constituirii.

Redactare: Redactarea actelor constitutive, contractelor de închiriere, sau de comodat.

Completare: Completare cereri și formulare.

Proceduri: Constituire, înregistrare, urmărire stadiu dosar și transmiterea documentelor finale către client.

Modificare

Începând de la o simplă înființare de punct de lucru și ajungând până la cesiune, fuziune, sau divizare:

Consultanță: Consultanță privind modificarea actelor constitutive.

Redactare: Redactarea documentelor necesare: decizii ale asociatului unic, hotărâri ale Adunării Generale a Asociaților, act constitutiv actualizat.

 – Completare: Completare cereri și formulare.

Proceduri: Constituire, înregistrare, urmărire stadiu dosar și transmiterea documentelor finale către client.

Radiere

În cazul în care se optează pentru radierea din Registrul Comerțului a unei entități:

Consultanță: Consultanță privind procedura radierii.

Redactare: Redactarea deciziei sau a hotărârii Adunării Generale a Asociaților.

Completare: Completarea cererilor și a formularelor.

Proceduri: Constituire, înregistrare, urmărire stadiu dosar și transmiterea documentelor finale către client.

Alte servicii:

– Obținere Certificat Constatator

– Obținere Furnizare Informații

Apelând la serviciile de asistență și consultanță ale Camerei de Comerț și Industrie a Județului Mureș, vă veți simplifica în mod considerabil atât demersurile de a înființa o entitate cu, sau fără personalitate juridică, cât și efortul de a o modifica sau radia în condițiile legii!

Birourile de Consultanță și Asistență ale CCI Mureș funcționează în următoarele locații:

Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș

TÂRGU MUREȘ, Str. Primăriei, nr.1, 540026, jud. Mureş, România

Telefon: 0265-269218; Fax: 0265-269219

Persoana de contact: Maria Carmen BURGHELIA: 0756275450

E-mail: office@cciams.ro

REGHIN, Str. Pandurilor, nr. 2

Telefon: 0365-487901;

Persoana de contact: Melinda MOLNAR: 0728852222

LUDUŞ, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 30

Persoana de contact: Alexandra FURDUI: 0723-263078