Structura economică

La finele anului 2017, în judeţul Mureş existau 17.007 firme active, majoritatea întreprinderi mici si mijlocii.
În judeţ sunt înmatriculate 4.277 firme cu participare străină de capital (locul 6 pe ţară in anul 2017, in functie de valoarea capitalului investit). Sectorul bancar este bine dezvoltat, cuprinzând sucursale şi filiale ale celor mai mari bănci care operează în România.
Chiar dacă ponderea industriei în totalul valorii adăugate brute si în ce priveşte ocuparea forţei de muncă la nivel judeţean s-a redus în ultimii ani, industria îşi păstrează locul important în ansamblul economiei judeţului Mureş. Cea mai mare parte a volumului de investiţii economice s-a îndreptat spre industrie, aceasta fiind totodată principala sursă de exporturi.
Exporturile de mărfuri au înregistrat o dinamică pozitiva, crescând în perioada 2001-2017 de peste 2 ori. Principalele mărfuri exportate sunt produsele chimice, produsele textile, maşinile, utilajele şi echipamentele electrice, mobila si alte produse din lemn.
În prezent pilonii principali ai industriei judeţului Mureș sunt industria energetică, industria chimică si farmaceutică, industria alimentară, prelucrarea lemnului si industria mobilei.
Principalele ramuri industriale sunt:
? industria extractivă a gazului metan, industria energetică,
? industria chimică şi producţia de medicamente,
? industria de exploatare şi prelucrare a lemnului, producţia de mobilier şi instrumente muzicale,
? industria alimentară,
? industria textilă şi a încălţămintei, confecţii din textile, piele şi blană,
? industria altor produse din minerale nemetalice (geamuri, sticlărie, cărămizi, ţigle, prefabricate pentru construcţii, alte materiale de construcţii, sticlă decorativă, porţelan, faianţă),
? prelucrarea metalelor, industria de maşini si echipamente
? industria electrotehnică şi producţia de componente auto.
Judeţul Mureş este singurul producător de instrumente muzicale cu corzi din ţară (la Reghin), fiind de asemenea renumit prin unităţile producătoare de mobilă (la Târgu Mureş şi Reghin), unităţile producătoare de materiale de construcţii, geamuri, sticlă şi ceramică fină (la Târgu Mureş, Sighişoara şi Târnaveni), textile şi confecţii (la Târgu Mureş şi Sighişoara). Sectoarele care s-au dezvoltat beneficiind şi de investiţii străine semnificative sunt: industria farmaceutică, producţia de îngrăşăminte chimice, industria de componente auto, industria alimentară, prelucrarea lemnului, transportul şi distribuţia gazelor naturale.
Parcul Industrial Vidrasău găzduieşte cel mai mare proiect industrial din judeţul Mureş, cu investiţii străine şi autohtone în domeniul componentelor auto, electrice şi electrotehnice, industria lemnului si altele, care au creat peste 1700 de locuri de muncă.
Zona Parcului Industrial Vidarsău este atractivă din punct de vedere al investiţiilor datorită bunei accesibilităţi (Aeroport, E 60, cale ferată), a facilitătilor oferite şi a forţei de muncă ce dispune de o bună calificare.
Agricultura are o tradiţie veche pe aceste meleaguri, existând condiţii prielnice pentru aproape toate culturile, dar si pentru creşterea animalelor. Terenurile arabile însumează peste 221.000 hectare (o treime din suprafata judetului), păşunile aproape 110.000 hectare, fâneţele peste 72.000 hectare, livezile aproape 5000 hectare. Condiţiile de climă permit cultivarea majorităţii cerealelor, furajelor, legumelor si plantelor tehnice.
Zootehnia are un rol important în cadrul agriculturii judeţului, Mureşul având o bună tradiţie în domeniul creşterii bovinelor. Deşi efectivele de animale sunt în diminuare, avicultura si creşterea oilor înregistrează în ultimii ani o tendinţă de creştere moderată.