iNduce 4.0

   Abordarea formării bazată pe activităţi practice în domeniul Industriei 4.0

                                   pentru o industrie europeană competitivă

 • Programul : Erasmus + 2017
 • Numar de referinta : 2017-1-RO01-KA202-037222
 • Acţiune cheie : Cooperarea pentru inovare şi schimbul de bune practici
 • Acţiunea : parteneriate strategice pentru educaţia şi formarea profesională
 • Durata : octombrie 2017 – septembrie 2019
 • Industria este un pilon central al economiei europene

Provocarea noastră este de a se asigura că toate sectoarele industriale utilizează cele mai bune tehnologii noi şi gestionează tranziţia către produse şi procese digitizate de valoare mai înaltă, cunoscute sub denumirea de „Industria 4.0”.

Noile abilităţi şi calificări ale angajaţilor

Evoluţia digitală modifică cerinţele pentru angajaţi în toate etapele lanţului valoric – de la dezvoltare, la producţie şi până la vânzări. Procesele şi modelele de afaceri necesită noi calificări şiaptitudini ale angajaţilor deoarece cunosc o evoluţie rapidă bazată pe date .

Scopul proiectului iNduce 4.0 este de a stabili parteneriate de afaceri durabile în domeniul EFP care vizează promovarea învăţării la locul de muncă pe tema Industriei 4.0 , acordând o atenţie deosebită formării în domeniul uceniciei, prin implicarea partenerilor sociali, a companiilor şi a furnizorilor de EFP. În acelaşi timp, proiectul iNduce 4.0 îşi propune să abordeze schimbările aduse de cea de-a 4-a revoluţie industrială , care va afecta în mod inevitabil sectorul de producţie al tuturor membrilor UE.

OBIECTIVE SPECIFICE

 • Crearea unui pachet flexibil de învăţare pentru învăţarea la locul de muncî care să ofere cunoştinţe tehnice fundamentale pe tema Industriei 4.0.
 • Crearea unei metodologii aprofundate pentru angajaţii IMM-urilor actuale şi viitoare (studenţi / ucenici EFP) pe tema Industriei 4.0, stimulând astfel capacitatea IMM-urilor de tranziţie prin dezvoltarea competenţelor necesare pentru „Fabrica viitorului”

GRUPURI ŢINTĂ

 • Managerii IMM-urilor din sectorul de producţie
 • şefi de departamente (producţie, logistică etc.) în IMM-urile din sectorul de producţie
 • Viitorii angajaţi ai IMM-urilor din sectorul de producţie (studenţi / ucenici))
 • Furnizori / formatori EFP / consultanţi

ACTIVITĂŢILE PRINCIPALE ŞI REZULTATELE

 • O1: Analiză de ultimă oră privind lacunele de cunoştinţe pe tema Industriei 4.0.
 • O2: Curs de instruire 4.0, disponibil pe un portal educaţional deschis online.
 • O3: Instruire 4.0 Metodologia practică pentru învăţarea la locul de muncă.
 • Evenimente de multiplicare.

Consorţiul INDUCE 4.0 reprezintă un parteneriat de cercetare EFP, care vizează

 • crearea unei abordări flexibile de instruire bazate pe muncă, care va permite IMM-urilor să-şi pregătească angajaţii actuali şi viitori (studenţi / ucenici) pentru schimbările apărute ca urmare a celei de-a 4-a revoluţii industriale;
 • să permită furnizorilor / formatorilor / consultanţilor EFP să răspundă în mod adecvat nevoilor organizaţionale prin realizarea iniţiativelor comune de afaceri-EFP, cu accent pe subiectul Industrie 4.0.

Fiecare dintre rezultatele intelectuale ale proiectului urmăreşte să contribuie la atingerea acestui obiectiv.

O1 vizează cartografierea celor mai importante lacune ale cunoştinţelor şi abilităţilor din domeniul Industriei 4.0 şi a dificultăţilor întâlnite de IMM-uri în procesul de organizare a iniţiativelor WBL.

O2 furnizează cunoştinţele tehnice în domeniul industriei 4.0 şi baza de cunoştinţe pentru construirea unei formări profesionale.

O3 vizează dotarea IMM-urilor şi a părţilor interesate din domeniul EFP cu un plan de mentorat şi un program de ucenicizare adaptat cursului de formare INDUCE 4.0.