Adunarea Generală 2024

ADUNAREA  GENERALĂ 

A  MEMBRILOR  CAMEREI DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE  MUREȘ

CONVOCATOR

 

În conformitate cu prevederile statutare,

Presedintele Camerei de Comerț și Industrie a Județului Mureș Convoacă Adunarea Generală Ordinară a membrilor Camerei, la sediul acesteia din Târgu Mureș, str. Primăriei, nr.1, pentru data de 18.04.2024, orele 12:00.

          În cazul în care Adunarea Generală nu este  statutară, se stabileste al doilea termen pentru data de 25.04.2024,orele 12:00.

Adunarea Generală va avea următoarea ordine de zi:

  1. Raport privind activitatea Colegiului de Conducere al CCI Mureș asupra activitaţii desfăşurate în anul 2023;

  2. Aprobarea Situaților financiare (bilanțului) pe anul 2023;

  3. Aprobarea Raportului auditorului financiar privind exercițiul financiar pe anul 2023;

  4. Aprobarea descărcării de gestiune privind activitatea pe anul 2023;

  5. Aprobarea strategiei și a programului de activitate ale CCI Mureș pentru anul 2024;

  6. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2024;

  7. Alegerea membrilor Colegiului de Conducere, a Preşedintelui şi a Auditorului financiar;

  8. Diverse.

 Vasile POP

Președinte

 

 

* Precizări suplimentare:

 Candidaturile pentru calitatea de membru în Colegiul de Conducere al CCI Mureș și Președinte al Camerei de Comerț și Industrie a Județului Mureș se pot depune până în data de 18 aprilie 2024, ora 10.00, la secretariatul Camerei de Comerț si Industrie Mureș din Târgu Mureș, str. Primariei, nr.1, jud. Mureș.

Pentru depunerea candidaturilor se vor depune declarații de depunere a cadidaturilor și documente care să dovedească îndeplinirea condițiilor statutare pentru  calitatea de membru în Colegiul de Conducere și Președinte al CCI Mureș.

Art.25, pct.3 din Statut – condiții pentru a fi ales membru în Colegiul de Conducere al CCI Mureș – membrii Colegiului trebuie să fie persoane care se bucură de o bună reputație profesională și care nu au suferit condamnări pentru fapte penale, cu o vechime de minim 4 ani, ca membru al Camerei de Comerț și Industrie Mureș.

Art.29, pct.5 din Statut – condiții pentru a fi ales Președinte al CCI Mureș – Președintele Camerei trebuie să fie o personalitate recunoscută profesional, de o reputație ireproșabilă, și să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții: să fie apolitic; să aibă studii superioare; să aibă minim 10 ani experiență în funcții de conducere; să nu fi deținut calitatea de asociat sau administrator într-o societate care a făcut obiectul unei proceduri de insolvență sau faliment; să nu fi avut semnat un angajament cu fosta securitate; și să fie atestat în cel puțin una din specializările: expert contabil, contabil autorizat, cenzor autorizat (CECAR), expert evaluator (ANEVAR), practician în insolvență (UNPIR), management de instituție sau management de proiect.

Declarație depunere candidatură_președinte

Declarație depunere candidatură_membru