Profesionisti pe piata muncii prin calificare – PROFI!

Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș a început din data de 5 mai 2014 implementarea proiectului “Profesionisti pe piata muncii prin calificare – PROFI!” în parteneriat cu Camera de Comert si Industrie a Județului Vâlcea (lider de parteneriat) și Camera de Comerț și Industrie a Județului Caraș-Severin.

Proiect este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013 „Investește în oameni!” 
Axa Prioritară 2 „Corelarea învătării pe tot parcursul vietii cu piata muncii” 
Domeniul Major de Intervenție 2.3 „Acces și participare la FPC”

Perioada de implementare: 5 mai 2014 – 4 noiembrie 2015

Tipul proiectului: Multi-regional

Locația proiectului:
                        Regiunea: Sud-Vest Oltenia
                        Regiunea: Centru
                        Regiunea: Vest

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 3.851.280 lei.
Valoarea angajată în proiect de CCI Mureș este de 1.100.406 lei.