Formare UTila a resurselor Umane RuralE – FUTURE

Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș a început din data de 31 martie 2014 implementarea proiectului “Formare UTila a resurselor Umane RuralE – FUTURE” în parteneriat cu Fundația Antreprenoriat Social (lider de parteneriat), Fundatia Centrul de Pregătire Profesională Vâlcea, Camera de Comerț și Industrie Prahova și Indice Consulting and Management SRL.
Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013 – „Investește în oameni!”
Domeniul Major de Intervenție 5.2 – Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea fortei de muncă.

Perioada de implementare: 31 martie 2014 – 30 septembrie 2015
Tipul proiectului: Multi-regional
Clasificarea domeniilor: Rural
Locația proiectului:
                        Regiunea: Sud-Vest Oltenia
                        Regiunea: Centru
                        Regiunea: Sud Muntenia

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 11.654.560 lei.
Valoarea angajată în proiect de CCI Mureș este de 2.348.745 lei.