Evaluare terenuri

Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș oferă servicii de evaluare terenuri, atât pentru persoane juridice, cât și pentru persoane fizice.

Acte necesare pentru servicii de Evaluare terenuri:

  • Documentul care atestă dreptul de proprietate asupra terenului evaluat;

  • Extras de Carte Funciară; Încheiere de întăbulare

  • Documentaţia cadastrală vizată ANCPI;

  • Documentaţia din care să rezulte suprafaţa terenului;

  • Certificat de urbanism valid din care sa reiasă posibilităţile de dezvoltare (POT, CUT, destinaţie, restricţii, etc) – în cazul terenurilor intravilane, libere de construcţii;

  • În cazul în care documentele prezentate nu reflectă situaţia constatată la inspecţie se vor solicita documente suplimentare (autorizaţie de construire/demolare, autorizaţie de functionare, raport de expertiză tehnică, etc);

  • Alte documente specifice în funcţie de tipul proprietăţii evaluate (avize, autorizaţii, etc);

  • Fişa mijlocului fix (societăţi comerciale)

  • Plan de amplasament şi delimitare a imobilului

  • Copie Certificat de înregistrare Fiscală (societăţi comerciale)

Tariful de bază pentru evaluarea unui teren porneşte de la suma de 400 ron la care se adaugă TVA. Preţul serviciilor poate varia, în funcţie de complexitatea evaluării.

Pentru a solicita o ofertă de preț, vă rugăm să ne contactați la: office@cciams.ro , evaluari@cciams.ro, chiralinachira@gmail.com, tel: 0265/269218, fax: 0265/269219. Persoana de contact: Evaluator autorizat membru ANEVAR- Ștef Chiralina (0740251989).

Membrii activi ai CCI Mureș beneficiază de reduceri la evaluări,  între 5-30%, în funcție de tipul Adeziunii!