Adunarea Generală 2022

ADUNAREA  GENERALĂ 

A  MEMBRILOR  CAMEREI DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE  MUREȘ

martie 2022

ORDINEA  DE  ZI

 

  1. Raportul de activitate pe anul 2021

  2. Aprobarea Bilanțului contabil pe anul 2021

  3. Aprobarea Raportului auditorului financiar pe anul 2021

  4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022

  5. Aprobarea Programului de activitate pentru anul 2022

  6. Diverse