Evaluare proprietăți

Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș oferă servicii de evaluare a proprietăților imobiliare, bunurilor mobile și întreprinderilor.

Serviciile de evaluare sunt oferite în vederea îndeplinirii următoarelor scopuri: stabilirea valorii de impozitare, raportarea financiară (înregistrarea în evidențele contabile), informarea în vederea vânzării/cumpărării, asigurarea bunurilor, procedura insolvenței (lichidare).

Cu peste 15 ani de experiență în domeniul evaluării, vă asigurăm de calitatea serviciilor noastre, iar portofoliul impresionant de clienți (instituții financiar-bancare /nebancare, societăți comerciale, instituții de stat, persoane fizice etc.), ne recomandă ca un reper de excelență și profesionalism printre companiile de evaluări autohtone.

Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș, prin specialiștii evaluatori membri ANEVAR, garantează maximum de corectitudine și promptitudine, dar și tarife excelente.

Pentru a solicita o ofertă de preț, vă rugăm să ne contactați la: office@cciams.ro , evaluari@cciams.ro, chiralinachira@gmail.com, tel: 0265/269218, fax: 0265/269219. Persoana de contact: Ștef Chiralina (0740251989).

Membrii activi ai CCI Mureș beneficiază de reduceri la evaluări,  între 5-30%, în funcție de tipul Adeziunii!

EVALUARE PROPRIETĂȚI IMOBILIARE

                     – EVALUARE APARTAMENTE

                     – EVALUARE TERENURI

EVALUARE BUNURI MOBILE

                     – EVALUARE MAȘINI

                     – EVALUARE UTILAJE

 EVALUARE ÎNTREPRINDERI

 

IMPORTANT!

În perioada 01.01.2023-31.03.2023 se depun rapoartele de evaluare la Primării, pentru calcularea impozitelor. Persoanele juridice care dețin proprietăți imobiliare înscrise pe societate comercială, rezidențiale și nerezidențiale, au obligativitatea de a depune un astfel de raport de evaluare, ciclic, la o perioadă de 3 ani, iar persoanele fizice, care dețin clădiri nerezidențiale, la o perioadă de 5 ani.

Neîntocmirea raportului, sau nedepunerea lui la Primărie, poate modifica valoarea impozitului *:

– la persoane fizice: de la 0,65 % la 2% ;

– la persoane juridice: de la 1,3 % la 5% la clădiri nerezidențiale; de la 0.2% la 5% la clădiri rezidențiale.

    * Cotele menționate sunt valabile pentru municipiul Târgu Mureș, pentru alte localități pot exista diferențe.

 

Comunicat privind măsurile întreprinse de Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș în scopul evitării aglomerării de persoane în sediul instituției și prevenirii răspândirii COVID-19