Comitetul pentru Strategii Camerale

Comitetul pentru Strategii Camerale are în componenţă 5 Comisii de Lucru:

• Comisia pentru legislaţie şi competenţe
• Comisia pentru servicii camerale şi parteneriate
• Comisia pentru finanţări şi proiecte
• Comisia pentru evenimente
• Comisia pentru activitate bursieră

Misiune
Misiunea Comitetului pentru Strategii Camerale este de a dezvolta şi sprijini mediul de afaceri prin susţinerea de proiecte legislative prin instrumentele de care dispune, de a disemina informaţiile de interes pentru mediul de afaceri şi de a promova imaginea Sistemului Camerelor de Comerţ.

Obiective
• elaborarea de politici şi strategii camerale;
• întărirea capacităţii administrative şi creşterea eficacităţii organizaţionale a instituţiei;
• întărirea rolului Camerelor de Comerţ şi Industrie din România ca şi vehicul dinamizator al vieţii economice şi al comunităţii de afaceri;
• promovarea serviciilor dinamice către comunităţile de afaceri, având ca efect creşterea gradului de încredere a acestora în Camerele de Comerţ şi Industrie;
• promovarea fondurilor europene şi susţinerea proiectelor cu finanţare europeană;
• promovarea evenimentelor cu grad ridicat de vizibilitate şi cu tematici cu arie mare de interes, pe modelul Topul Firmelor, care să devină branduri camerale.

Vasile Pop
Preşedintele Comitetului pentru Strategii Camerale
Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Mureș