iNduce 4.0

           Abordarea formării bazată pe activităţi practice în domeniul Industriei 4.0

                                   pentru o industrie europeană competitivă

 • Programul : Erasmus + 2017
 • Numar de referinta : 2017-1-RO01-KA202-037222
 • Acţiune cheie : Cooperarea pentru inovare şi schimbul de bune practici
 • Acţiunea : parteneriate strategice pentru educaţia şi formarea profesională
 • Durata : octombrie 2017 – septembrie 2019
 • Industria este un pilon central al economiei europene

Provocarea noastră este de a se asigura că toate sectoarele industriale utilizează cele mai bune tehnologii noi şi gestionează tranziţia către produse şi procese digitizate de valoare mai înaltă, cunoscute sub denumirea de „Industria 4.0”.

Noile abilităţi şi calificări ale angajaţilor

Evoluţia digitală modifică cerinţele pentru angajaţi în toate etapele lanţului valoric – de la dezvoltare, la producţie şi până la vânzări. Procesele şi modelele de afaceri necesită noi calificări şiaptitudini ale angajaţilor deoarece cunosc o evoluţie rapidă bazată pe date .

Scopul proiectului iNduce 4.0 este de a stabili parteneriate de afaceri durabile în domeniul EFP care vizează promovarea învăţării la locul de muncă pe tema Industriei 4.0 , acordând o atenţie deosebită formării în domeniul uceniciei, prin implicarea partenerilor sociali, a companiilor şi a furnizorilor de EFP. În acelaşi timp, proiectul iNduce 4.0 îşi propune să abordeze schimbările aduse de cea de-a 4-a revoluţie industrială , care va afecta în mod inevitabil sectorul de producţie al tuturor membrilor UE.

OBIECTIVE SPECIFICE

 • Crearea unui pachet flexibil de învăţare pentru învăţarea la locul de muncî care să ofere cunoştinţe tehnice fundamentale pe tema Industriei 4.0.
 • Crearea unei metodologii aprofundate pentru angajaţii IMM-urilor actuale şi viitoare (studenţi / ucenici EFP) pe tema Industriei 4.0, stimulând astfel capacitatea IMM-urilor de tranziţie prin dezvoltarea competenţelor necesare pentru „Fabrica viitorului”

GRUPURI ŢINTĂ

 • Managerii IMM-urilor din sectorul de producţie
 • şefi de departamente (producţie, logistică etc.) în IMM-urile din sectorul de producţie
 • Viitorii angajaţi ai IMM-urilor din sectorul de producţie (studenţi / ucenici))
 • Furnizori / formatori EFP / consultanţi

ACTIVITĂŢILE PRINCIPALE ŞI REZULTATELE

 • O1: Analiză de ultimă oră privind lacunele de cunoştinţe pe tema Industriei 4.0.
 • O2: Curs de instruire 4.0, disponibil pe un portal educaţional deschis online.
 • O3: Instruire 4.0 Metodologia practică pentru învăţarea la locul de muncă.
 • Evenimente de multiplicare.

Consorţiul INDUCE 4.0 reprezintă un parteneriat de cercetare EFP, care vizează

 • crearea unei abordări flexibile de instruire bazate pe muncă, care va permite IMM-urilor să-şi pregătească angajaţii actuali şi viitori (studenţi / ucenici) pentru schimbările apărute ca urmare a celei de-a 4-a revoluţii industriale;
 • să permită furnizorilor / formatorilor / consultanţilor EFP să răspundă în mod adecvat nevoilor organizaţionale prin realizarea iniţiativelor comune de afaceri-EFP, cu accent pe subiectul Industrie 4.0.

Fiecare dintre rezultatele intelectuale ale proiectului urmăreşte să contribuie la atingerea acestui obiectiv.

O1 vizează cartografierea celor mai importante lacune ale cunoştinţelor şi abilităţilor din domeniul Industriei 4.0 şi a dificultăţilor întâlnite de IMM-uri în procesul de organizare a iniţiativelor WBL.

O2 furnizează cunoştinţele tehnice în domeniul industriei 4.0 şi baza de cunoştinţe pentru construirea unei formări profesionale.

O3 vizează dotarea IMM-urilor şi a părţilor interesate din domeniul EFP cu un plan de mentorat şi un program de ucenicizare adaptat cursului de formare INDUCE 4.0.

 

Formare UTila a resurselor Umane RuralE – FUTURE

Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș a început din data de 31 martie 2014 implementarea proiectului “Formare UTila a resurselor Umane RuralE – FUTURE” în parteneriat cu Fundația Antreprenoriat Social (lider de parteneriat), Fundatia Centrul de Pregătire Profesională Vâlcea, Camera de Comerț și Industrie Prahova și Indice Consulting and Management SRL.
Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013 – „Investește în oameni!”
Domeniul Major de Intervenție 5.2 – Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea fortei de muncă.

Perioada de implementare: 31 martie 2014 – 30 septembrie 2015
Tipul proiectului: Multi-regional
Clasificarea domeniilor: Rural
Locația proiectului:
                        Regiunea: Sud-Vest Oltenia
                        Regiunea: Centru
                        Regiunea: Sud Muntenia

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 11.654.560 lei.
Valoarea angajată în proiect de CCI Mureș este de 2.348.745 lei.

Comitetul de direcție

Comitetul de direcție este format din Președinte, Secretar general și Directori. Comitetul de direcție adoptă hotărâri în probleme curente, legate de buna funcționare a Camerei, ce nu sunt date în competența Colegiului de Conducere.

Componenta Comitetului de direcție al CCI Mureș este următoarea:

1

POP VASILE

PREȘEDINTE CCI Mureș

2

GIURGIU ANCA MIHAELA

Secretar general CCI Mureș

3

NOVAC EUGENIA

Director economic CCI Mureș

4

BATAGA STELUTA MARIA

Director Programe CCI Mureș

5

LUNG MARIUS CRISTIAN

Șef Oficiul Juridic-Arbitraj-Arhiva Electronică CCI Mureș

Colegiul de conducere

Colegiul de conducere este format din 25 membri aleși de Adunarea Generală a Membrilor Camerei, pentru un mandat de 4 ani. Colegiul de conducere asigură conducerea generală a Camerei între două Adunări generale. Președintele Colegiului de Conducere este și Președinte al Camerei. Colegiul de Conducere alege trei Vicepreședinți și numește Prim Vicepreședintele
Camerei.

COLEGIUL DE CONDUCERE AL CCI MUREȘ

 

MEMBRI

BARTHA MARTON Director General THEREZIA PRODCOM SRL Pănet
BENTA REMUS-AUREL Director General DAW BENTA ROMÂNIA SRL Sâncraiu de Mureș
CĂTANĂ MARIUS Director General MEDIA MARKETING SRL Târgu Mureș
CRISTIAN TIBERIU Director General MONDO BEST OIL SRL Târgu Mureș
CUEȘDEANU LUCIAN Director General NAKITA PROD COMIMPEX SRL Târgu Mureș
DOKI TIBOR – Director Economic AAGES SRL Sîngeorgiu de Mureș
FARA ANTONIO GIAN FRANCO Administrator SEFAR INTERNAȚIONAL SA Luduș
FARCAS IOAN EUGEN Director General SILVANA SRL Târgu Mureș
FULOP NAGY JANOS Director General BALNEOCLIMATERICA SA Sovata
ILEA SEBASTIAN PAUL Director General HIRSCHMANN ROMÂNIA SRL Chirileu
JEREMIAS LASZLO Director General OPTICA OPTOFARM SRL Târgu Mureș
KABAI ELEK Director General ELDI BRUTĂRIA SRL Agrișteu
LORINCZ ATTILA Director General PRIMER ELECTRO SRL Târgu Mureș
MARIAN TEOFIL Director General CROMATIC TIPO SRL Târgu Mureș
MUSGOCIU MIRCEA Director General PROFITEC SRL Târgu Mureș
OLTEAN MIRCEA Director General IRUM SA Reghin
OPREA ZAHARIA Director General OPREA AVI COM SRL Crăiești
POPA EUGEN TUDOR Director General SOCOT SA Târgu Mureș
SICIAN VALER Director General SEMTEST BVN MUREȘ Sîngeorgiu de Mureș
ȚIBREA VIOREL ALEXANDRU Director General PREMACO SRL Ungheni

 

Adunarea generală

Conform prevederilor Statutului CCI Mureș, Adunarea Generală a Membrilor Camerei este organul suprem de conducere al Camerei.

Adunarea Generală se compune, după caz, fie din totalitatea membrilor săi, fie din totalitatea reprezentanților desemnați de membri în secțiuni conform normei de reprezentare de un reprezentant la zece membri.

Camera se organizează pe secțiuni, reprezentând comerțul, industria, prestările de servicii, construcțiile, transporturile, agricultura și industria alimentară. Stabilirea numărului de secțiuni, a componentei acestora și atribuirea calitătii de președinte al secțiunii se fac de către Colegiul de Conducere al Camerei.

Atribuțiile Adunării Generale a Membrilor Camerei și a adunărilor generale pe secțiuni, precum și modul de convocare, sunt prevăzute în Statutul CCI Mureș.