Compețente digitale- inițiere

COMPETENȚE DIGITALE

de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere

Cod COR: -,  Competente comune

Autorizat: 27.03.2020-27.03.2024

Competențele digitale sunt sisteme integrate de cunoștințe, abilități, atitudini și valori, formate și dezvoltate prin învățare, care pot fi mobilizate pentru a identifica și rezolva problemele caracteristice ce apar în procesul acumulării, păstrării, prelucrării și diseminării informației cu ajutorul mijloacelor oferite de tehnologia informației și a comunicațiilor.

COMPETENȚE DOBÂNDITE

  • Procesarea informației (utilizarea critică și sigură a sistemelor informatice și a tehnologiilor digitale, colectarea, păstrarea și gruparea informației într-o manieră metodică)

  • Comunicare (utilizarea tehnologiilor digitale în mediile virtuale de comunicare: poșta electronică, telefonia digitală, rețelele de socializare și de mesagerie instantă, crearea și gestionarea conturilor personale,  utilizarea unor funcții avansate ale instrumentelor de comunicare, de ex. conferințe video, schimbul de date, schimbul de aplicații, utilizarea tehnologiilor digitale pentru a interacționa cu diferite tipuri de servicii publice, bănci, cumpărături online etc.)

  • Creare de conținut (crearea și editarea documentelor de tip text, tabel, calcul tabelar, baze de date, prezentări, imagini, fișiere audio-video, conținut pentru pagini web sau de tip blog etc.)

  • Securitate (noțiuni de etică și securitate digitală, aplicarea de măsuri pentru a proteja dispozitivele digitale, protecția datelor private, protecția față de folosirea intensivă a tehnologiei digitale care poate afecta sănătatea, măsuri de eficiență energetică, înțelegerea impactului tehnologiilor digitale asupra mediului)

  • Rezolvarea de probleme (noțiuni privind alegerea și utilizarea instrumentelor, dispozitivelor, aplicațiilor  software sau serviciilor digitale pentru rezolvarea anumitor probleme, conștientizarea și înțelegerea noilor evoluții tehnologice și a necesitații actualizării permanente a competențelor digitale).

Condiţii de participare :

  • Studii – minim 8 clase

 Programul: luni – vineri: de la orele 16:00, la sediul CCI Mureş

Pentru înscriere sunt necezare următoarele documente:

Tarif/persoană : 650 lei

Lectori: Personal cu pregătire de specialitate în domeniu.

Examen : test grila şi redactare proiect

În urma examenului de absolvire se obţine un Certificat de absolvire cu recunoaştere naţională emis de MMFES si MEC

 Informaţii şi înscrieri, zilnic între orele 8.00-16.00, la sediul CCI Mureş, din Tg. Mureş, str. Primăriei nr. 1, sau la numerele de telefon: 0265/269218, fax:0265/269219, e-mail: cursuri@cciams.roancagiurgiu@cciams.ro.

Important!

Membrii activi ai CCI Mureș beneficiază de reduceri la toate cursurile, între 5-20%, în funcție de tipul Adeziunii.