Evaluare mașini

Pentru evaluarea autoturismelor și autovehiculelor în vederea stabilirii valorii de piață, sau al altui tip de valoare definită de Standardele de Evaluare a Bunurilor, sunt necesare copii ale documentelor juridice, contabile și tehnice. Copiile documentelor vor fi conforme cu originalul.

Acte necesare pentru evaluare maşini, autoturisme, automobile, autoutilitare:

  • Act de proprietate – factură, contract vânzare-cumpărare (alt tip de act prin care s-a intrat în posesia bunului mobil);

  • Carte de identitate autovehicul;

  • Certificat de înmatriculare;

  • Carnetul de service al autovehiculului;

  • Raport de expertiză tehnică a bunului mobil (dacă este necesar);

  • Buletin de diagnoză emis de o unitate service autorizată;

  • Deviz de reparaţii emis de o unitate service autorizată;

  • Copie Certificat de înregistrare Fiscală (societăţi comerciale).

Tariful de bază pentru evaluarea unei mașini porneşte de la suma de 300 ron la care se adaugă TVA. Preţul serviciilor poate varia, în funcţie de complexitatea evaluării.

Pentru a solicita o ofertă de preț, vă rugăm să ne contactați la: office@cciams.ro , evaluari@cciams.ro, chiralinachira@gmail.com, tel: 0265/269218, fax: 0265/269219. Persoana de contact: Ștef Chiralina (0740251989).

Membrii activi ai CCI Mureș beneficiază de reduceri la evaluări,  între 5-30%, în funcție de tipul Adeziunii!