Evaluare apartamente

Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș oferă servicii de evaluare apartamente, atât pentru persoane juridice, cât și pentru persoane fizice.

Acte necesare pentru servicii de Evaluare apartamente:

  • Act de proprietate, alte documente care atesta dreptul de proprietate asupra apartamentului evaluat;

  • Documentaţia cadastrală vizata ANCPI;

  • Încheiere de intabulare, Extras de carte funciară;

  • Memoriu tehnic (dacă este disponibil);

  • Plan de amplasament şi delimitare;

  • Fişa bunului imobil;

  • Releveu apartament

  • Fişa mijlocului fix (societăţi comerciale)

  • Copie Certificat de înregistrare Fiscală (societăţi comerciale)

Tariful de bază pentru evaluarea unui apartament porneşte de la suma de 400 ron la care se adaugă TVA. Preţul serviciilor poate varia, în funcţie de complexitatea evaluării.

Pentru a solicita o ofertă de preț, vă rugăm să ne contactați la: office@cciams.ro , evaluari@cciams.ro, chiralinachira@gmail.com, tel: 0265/269218, fax: 0265/269219. Persoana de contact: Evaluator autorizat membru Anevar- Ștef Chiralina (0740251989).

Membrii activi ai CCI Mureș beneficiază de reduceri la evaluări,  între 5-30%, în funcție de tipul Adeziunii!