Evaluare utilaje

Pentru evaluarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, în vederea stabilirii valorii de piață, sau al altui tip de valoare definită de Standardele de Evaluare a Bunurilor, sunt necesare copii ale documentelor juridice, contabile și tehnice.

Copiile documentelor vor fi conforme cu originalul. 

Acte necesare pentru evaluarea utilajelor:

 • Act de proprietate – factură, contract vânzare-cumpărare (alt tip de act prin care s-a intrat în posesia bunului mobil);

 • Documente din care să rezulte elemente de identificare (număr inventar, serie etc): balanţa mijloacelor fixe ;

 • Documentaţie tehnică a utilajului/bunului mobil, documente/informaţii din care să rezulte caracteristicile fizice şi tehnice ale bunului: capacitate, model;

 • Proiect tehnic, planuri, detalii tehnice, ore de funcționare ;

 • Autorizaţii de funcţionare emise de organismele abilitate;

 • Certificat de înmatriculare;

 • Carnetul de întreţinere al utilajului, informaţii cu privire la regimul şi condiţiile de exploatare, reparaţii curente/capitale, accidente;

 • Raport de expertiză tehnică a utilajului (dacă este necesar);

 • Buletin de diagnoză emis de o unitate service autorizată;

 • Deviz de reparaţii emis de o unitate de reparaţii autorizată;

 • Copie Certificat de înregistrare Fiscală (societăţi comerciale);

 • Date complete de identificare a proprietarului, a beneficiarului.

Pentru a solicita o ofertă de preț, vă rugăm să ne contactați la: office@cciams.ro , evaluari@cciams.ro, chiralinachira@gmail.com, tel: 0265/269218, fax: 0265/269219. Persoana de contact: Ștef Chiralina (0740251989).

Membrii activi ai CCI Mureș beneficiază de reduceri la evaluări,  între 5-30%, în funcție de tipul Adeziunii!