Expert Achiziții Publice

CURS DE PERFECŢIONARE EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE- 40 de ore

Cod COR: 214946

-în curs de reautorizare-

Vizează specializarea persoanelor care desfăşoară activităţi  de achiziţii publice  în vederea aplicării corecte şi consecvente a tuturor prevederilor legale referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică şi /sau a acordurilor cadru de catre autorităţile contractante.

TEMATICA CURSULUI:

1. Stabilirea  obiectivelor  şi a procesului achiziţiilor  publice

2. Planificarea achiziţiilor publice şi alegerea procedurii de licitaţie adecvată 

3. Proceduri de atribuire

4. Planificarea  licitaţiilor în funcţie de tipul ales (Licitaţie deschisă/ Licitaţie restrânsă/ Negociere cu sau fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare/ Cererea de ofertă/ Concursul de soluţii/ Achiziţia directă )

5.      Atribuirea contractului de achiziţie publică  -Transformarea procedurii de atribuire  în Contract de furnizare  (Selecţia şi calificarea candidaţilor/ofertanţilor/ Atribuire a contractului de achiziţie publică/ Conţinutul dosarului de achiziţie publică/ Contracte de concesiune)

6.      Soluţionarea contestaţiilor/  Evitarea conflictelor de interese

7.      Licitaţia electronică / Utilizarea sistemului electronic de achiziţii publice SEAP

Durata: 180 ore 

Condiţii de participare :

  • Studii superioare, profil economic sau juridic

Programul: luni-vineri, conform orarului stabilit

Tarif/persoană: 1500 lei , achitabil în rate conform contractului

Lectori: Personal cu pregătire de specialitate în domeniu.

Locaţie: Sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Mureş

 

Pentru înscriere trebuie aduse din timp următoarele acte :

 În urma susţinerii unui examen final SE ACORDĂ CERTIFICATE DE ABSOLVIRE CU RECUNOAŞTERE NAŢIONALĂ TUTUROR ABSOLVENŢILOR.

Informaţii şi înscrieri, zilnic între orele 8.00-16.00, la sediul CCI Mureş, din Tg. Mureş, str. Primăriei nr. 1, sau la numerele de telefon: 0265/269218 , fax:0265/269219, e-mail: cursuri@cciams.ro, ancagiurgiu@cciams.ro.

Important!

Membrii activi ai CCI Mureș beneficiază de reduceri la toate cursurile,

între 5-20%, în funcție de tipul Adeziunii.