Smart Jobs – Competitivitate prin specializare inteligentă

 

 

Smart Jobs – Competitivitate prin specializare inteligentă

Cod proiect: POCU/464/3/12/128203

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți

Obiectivul specific 3.12: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților

Beneficiar: Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș

Valoarea totală a proiectului: 1.421.306 lei, finanțată integral prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, din care 1.208.110 lei reprezintă contribuția UE prin Fondul Social European (85%) și 213.195 lei reprezintă contribuția națională (15%).

Durata proiectului: 18 luni, respectiv de la 1 octombrie 2019 până la 31 martie 2021.

Comunicat de presă privind începerea proiectului POCU/464/3/12/128203 “Smart Jobs – Competitivitate prin specializare inteligentă”

Obiectivul general al proiectului:

Creșterea capacității de adaptare la schimbare a întreprinderilor și angajaților din județul Mureș, prin participarea la programe de formare profesională continuă, care să le furnizeze competențele necesare pentru practicarea unor meserii sau ocupații care și-au schimbat conținutul ca urmare a progresului tehnologic, contribuind astfel la adaptarea activității întreprinderilor la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv, identificate conform Strategiei Naționale pentru Competitivitate 2015-2020 (SNC), în corelare cu domeniile de specializare inteligentă, conform Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 – 2020 (SNCDI).

Obiective specifice:

 • Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini pentru 336 de angajați din județul Mureș, prin participarea la programe de formare profesională continuă în domeniile aferente sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC, în corelare cu domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.

 • Dezvoltarea competențelor de elaborare a unor programe de învățare la locul de muncă pentru 36 de IMM-uri din județul Mureș, cu activitate într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, dintre care cel puțin 3 IMM-uri vor introduce un program de învățare la locul de muncă în termen de 6 luni de la finalizarea sprijinului.

Cui se adresează proiectul?

Activitățile proiectului se adresează angajaților cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial) ce provin din IMM-urile din județul Mureș care își desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. Acest aspect va fi verificat ulterior, prin solicitarea unui certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, valabil la data intrării angajatului/angajaților întreprinderii în grupul țintă al proiectului, în care trebuie să se regăsească ca fiind autorizată cel puțin o activitate (indiferent daca este principală sau secundară) din lista de coduri CAEN aferentă sectoarelor economice cu potențial competitiv conform SNC și anume:

 • Turism și ecoturism

 • Textile și pielărie

 • Lemn și mobilă

 • Industrii creative

 • Industria auto și componente

 • Tehnologia informației și comunicațiilor

 • Procesarea alimentelor și a băuturilor

 • Sănătate și produse farmaceutice

 • Energie și management de mediu

 • Bioeconomie (agricultură, silvicultură, pescuit și acvacultură), biofarmaceutică și biotehnologii

 • Construcții

Lista codurilor CAEN aferente direcțiilor de politică industrială menționate în Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020 (SNC) poate fi consultată aici.

Domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sunt următoarele:

 • Bio-economia

 • Tehnologia informațiilor și a comunicațiilor, spațiu și securitate

 • Energie, mediu și schimbări climatice

 • Eco- nano-tehnologii și materiale avansate

 • Sănătate

Lista domeniilor de specializare inteligentă conform Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 – 2020 (SNCDI) poate fi consultată aici.

Angajaților din IMM-urile care îndeplinesc condițiile de eligibilitate le oferim 16 programe de formare profesională GRATUITE, după cum urmează:

 • 8 cursuri de calificare în meserii din domeniul industriei de prelucrare a lemnului și a producției de mobilier și din domeniul procesării alimentelor, respectiv: Lucrător în tâmplărie, Tâmplar manual, Tapițer, Brutar, Lucrător în prelucrare carne, pește, lapte, conserve, Lucrător în alimentație, Confecționer asamblor articole din textile

 • 5 cursuri de inițiere pentru dobândirea de Competențe digitale, de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere, în condiții de siguranță, de comunicare și participare la rețele online

 • 3 cursuri de perfecționare pentru Responsabil de Mediu, în scopul dobândirii de competențe în domeniul protecției mediului, dezvoltării durabile, al gestionării eficiente a resurselor și al promovării unei creșteri economice sustenabile, bazată pe emisii de carbon scăzute și pe consolidarea capacității de a rezista la efectele schimbărilor climatice

Toate cursurile vor fi autorizate prin Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), urmând a se finaliza prin eliberarea de certificate de calificare/absolvire cu recunoaștere națională, emise sub egida Ministerului Muncii și al Ministerului Educației.

Facem precizarea ca NU vor putea participa la activitățile proiectului persoanele care asigură managementul strategic al întreprinderilor și care ocupă poziții de management în întreprinderi,   persoanele care au calitatea de antreprenori care-și gestionează propriile afaceri și angajații din departamentele de resurse umane, cu excepția situației în care aceștia pot dovedi, cu documente relevante, că angajatorul urmează să restructureze postul ocupat de persoana în cauză, iar parcurgerea programului de formare profesională facilitează angajatului încadrarea pe un alt post ce nu ține de managementul strategic al întreprinderii sau nu face parte din departamentul de resurse umane.

Proiectul prevede și activități specifice pentru consilierea și sprijinirea IMM-urilor din județul Mureș pentru elaborarea și introducerea unor programe de învățare la locul de muncă.

În măsura în care sunteți interesat să participați la oricare dintre activitățile proiectului, va rugam sa completați și sa transmiteți Formularul de exprimare a interesului la Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș, str. Primăriei, nr. 1, 540026 TÂRGU MUREȘ, jud. Mureș, Telefon 0265269218, Fax 0265269219, E-mail office@cciams.ro, persoana de contact: Anca POP, Expert logistică, comunicare și organizare de evenimente. În cel mai scurt timp posibil, veți fi contactat de un expert pentru verificarea încadrării în condițiile de eligibilitate pentru participarea la activitățile proiectului.

Formularul de exprimare a interesului poate fi descărcat de aici.

Cursuri: Condiții de înscriere

Achiziții:

Cerere oferte servicii catering

Evenimente: 

Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș vă invită să participați la întâlnirea de informare organizată în cadrul proiectului “Smart Jobs – Competitivitate prin specializare inteligentă” cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, AP 3/ PI 10.iii/ OS 3.12 “Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/ aptitudini pentru angajați”. Evenimentul se va desfășura în data de 09.03.2020, între orele 11-13, la sediul Camerei de Comerț și Industrie a Județului Mureș din Târgu Mureș, str. Primăriei nr 1, et I, sala 109.

În cadrul întâlnirii veți putea afla ce condiții trebuie îndeplinite pentru a vă înscrie la cursurile gratuite organizate în cadrul proiectului și ce alte oportunități oferim prin proiect. Pentru detalii, vă rugăm să parcurgeți prezentarea din atașament, sau sa accesați pagina de internet www.cciams.ro secțiunea Proiecte.

Participarea este gratuită în limita locurilor disponibile. Astfel, va rugăm să confirmați participarea până in data de 5 martie, ora 14.00, la telefon: 0265 269218, fax: 0265 269219, adresa de e-mail office@cciams.ro Persoana de contact: Anca POP, Expert logistică, comunicare și organizare de evenimente.

 Vă mulțumim și vă așteptăm!

Întâlnire informare_09.03.2020   Prezentare proiect_Smart Jobs

Anunț important_16.03.2020_Continuare sesiune înscriere cursuri prin proiectul Smart Jobs

Întâlnire informare_14.09.2020

Întâlnire informare_11.11.2020

Întâlnire informare_26.11.2020

Întâlnire informare_17.12.2020

Întâlnire informare_12.01.2021

Comunicat de Presă_128203_Smart Jobs_finalizare proiect

 

Date de contact beneficiar:

Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș

str. Primăriei, nr. 1, 540026 TÂRGU MUREȘ, jud. Mureș,

Telefon: 0265269218, Fax: 0265269219, e-mail office@cciams.rohttps://www.cciams.ro/ 

Persoane de contact:

Manager de proiect: Steluța-Maria BĂȚAGA

Expert logistică, comunicare și organizare de evenimente: Anca POP

Experți grup țintă: Marius-Cristian LUNG, Chiralina ȘTEF

Experți organizatori/consultanți formare profesională: Anca-Mihaela GIURGIU, Alexandra-Monica BOLTEA

 

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro