Cadru tehnic cu atribuții în domeniul PSI

CURS DE PREGĂTIRE A CADRELOR TEHNICE CU ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL P.S.I.

(136 ore)  Cod COR : 541902

Autorizat: 28.02.2022-28.02.2026

În conformitate cu art. 12, alin (1) din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor « … instituţiile publice şi operatorii economici au obligaţia să angajeze cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, atestaţi potrivit metodologiei elaborate de Inspectoratul General.»

 Obiectivele exprimate în competenţe profesionale :

 ·        Acordarea asistenţei tehnice de specialitate în situaţii critice

·        Avizarea documentaţiilor privind prevenirea şi stingerea incendiilor

·        Controlul modului de respectare a măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor

·        Elaborarea documentelor specifice activităţii PSI

·        Instruirea salariaţilor în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor

·        Investigarea contextului producerii incendiilor

·        Monitorizarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor

·        Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor

·       Planificarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor în unitate

 

Condiţii de participare :

  • Studii liceale – minim

 Programul :  l,m,m,j,v : de la orele 16 :00, la sediul CCI Mureş

Pentru înscriere trebuie aduse din timp următoarele acte :

Tarif : 950 lei/persoana

Lectori : Inspectori ISU

Examen : test grila şi redactare proiect

În urma examenului de absolvire se obţine un Certificat de absolvire cu recunoaştere naţională emis de MMFES si MEC

 

Informaţii şi înscrieri, zilnic între orele 8.00-16.00, la sediul CCI Mureş, din Tg. Mureş, str. Primăriei nr. 1, sau la numerele de telefon: 0265/269218 int 23, fax:0265/269219, e-mail: cursuri@cciams.ro, ancagiurgiu@cciams.ro.

Persoana de contact:  Secretar General Anca Giurgiu (0740250900)

Important!

Membrii activi ai CCI Mureș beneficiază de reduceri la toate cursurile, între 5-20%, în funcție de tipul Adeziunii.