Prezentare Topul Firmelor

                                                                CUVÂNT ÎNAINTE
                                         Președintele Camerei de Comerț și Industrie Mureș

Gala „Topul firmelor din județul Mureș” este un moment special în care sărbătorim  reușitele comunității de afaceri din județ alături de antreprenori, parteneri și colaboratori. Cu acest prilej, Camera de Comerț și Industrie Mureș acordă distincții celor mai performante companii, care au o importanță majoră în economia județului.
Clasamentele sunt realizate pe baza unei metodologii complexe și unitare la nivel național,  prevăzută de Legea 335/2007 și implementată de fiecare cameră de comerț la nivel de județ. Topul firmelor realizat de camerele de comerț este singurul clasament reprezentativ întocmit la nivelul tuturor operatorilor economici activi, care depun bilanțuri contabile. Topul  analizează indicatori precum cifra de afaceri netă, profitul din exploatare, rata profitului din exploatare, eficiența utilizării resurselor umane și eficiența utilizării capitalului angajat.
Anul acesta topul a ajuns la a 25-a Ediție Jubiliară și la întocmirea clasamentelor, au participat 17.007 societăți comerciale care au depus bilanțul contabil la Administrația Financiară a  Județului Mureș, dintre care 2.680 s-au situat pe primele 10 locuri, grupate pe domenii de activitate și pe clase de mărime. Dintre acestea, 1.042 se regăsesc în catalogul tipărit „Topul Firmelor din Județul Mureș” locul 1 revenind unui număr de 746 de firme.
Alături de evidențierea firmelor în cadrul clasamentelor pe grupe de activitate și clase de mărime, sunt importante și următoarele distincții care se acordă societăților comerciale cu rezultate deosebite, constante de-a lungul timpului: Diploma pentru Exportatorii de Top, Diploma și Trofeul pentru Excelență în Afaceri și Diplomele de Onoare pe care le acordăm femeilor manager de succes.
Sărbătorim a 25-a Ediție Jubiliară a Galei „Topul firmelor din județul Mureș” într-un an cu totul special, Anul Centenar al Marii Uniri și, cu acest prilej, vom acorda Medalia Jubiliară TOPUL FIRMELOR – 25 ANI, tuturor Membrilor de Aur și colaboratorilor apropiați ai Camerei de Comerț și Industrie Mureș.
Pentru firmele premiate, prezența în catalogul ”Topul Firmelor din Județul Mureș” reprezintă o carte de vizită, o garanție de bonitate și seriozitate în relațiile cu investitorii și cu partenerii comerciali, întrucât acest catalog se bucură de o largă distribuție în mediile de afaceri din țară și din străinătate.
Adresăm mulțumiri tuturor partenerilor noștri și, în mod special, Membrilor de Aur ai CCI Mureș, care ne-au sprijinit pentru editarea catalogului și pentru buna organizare a  evenimentului de promovare, care se bucură an de an, de prezența unor personalități marcante ale lumii universitare și științifice, oficialități ale administrației publice, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale și ai mass media. Gala „Topul firmelor din județul Mureș” este și un prilej pentru ca cei mai importanți oameni de afaceri din județul Mureș să se  întâlnească într-un cadru informal, să se cunoască mai bine pentru a pune bazele unor colaborări viitoare.
De asemenea, dorim să subliniem colaborarea deosebit de bună pe care o avem cu Instituția Prefectului Județului Mureș, Consiliul Județean Mureș și, în special, cu Primăria Municipiului Tîrgu Mureș, cu care avem un Acord de colaborare pentru organizarea în parteneriat de târguri, expoziții și alte manifestări de promovare a mediului de afaceri mureșean.
Ne mândrim cu faptul că 342 de companii mureșene sunt prezente pe primele 10 locuri ale Topului național, dintre care 122 au fost clasate pe primele 3 locuri și 45 sunt ocupante ale locului 1, ceea ce situează județul Mureș pe un onorant loc 7 pe țară.
În numele Colegiului de Conducere și al Comitetului de Direcție al CCI Mureș, doresc să adresez felicitări tuturor firmelor nominalizate în Top care, prin efort susținut, seriozitate, ambiție și perseverență reușesc să situeze constant economia mureșeană peste media de dezvoltare pe țară.
                                                              Vasile POP
                                                              Președinte
                           CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A JUDEŢULUI MUREŞ