Membri

Cum deveniti membru al CCI Mures – Extras din Statutul CCI Mures

Art. 8. (1) Membrii Camerei sunt comerciantii, persoane juridice si persoane fizice care adera la statut.

(2) Persoana juridica exercita calitatea de Membru al Camerei prin persoana care o angajeaza în mod valabil sau printr-o alta persoana care face parte din organul sau de conducere delegat în acest scop.

(3) Membrii Camerei au aceleasi drepturi si îndatoriri.

(4) Pot fi Membri onorifici ai Camerei: asociatii, fundatii, institutii de invatamant, oameni de stiinta, cadre didactice si alte personalitati recunoscute din diferite domenii de activitate. Calitatea de membru onorific se confera de Presedintele Camerei, cu aprobarea Colegiului de Conducere, ca recunoastere a unor activitati deosebite desfasurate in interesul Camerei si al comunitatii de afaceri. Membrilor onorifici le revin toate drepturile si indatoririle membrilor Camerei, cu exceptia platii taxei de inscriere si a cotizatiei anuale.

Art. 9. (1) Primirea Membrilor în Camera de Comert si Industrie a Judetului Mures se face benevol, la cererea celor interesati, pe baza unei cereri de adeziune înaintata Presedintelui, prin care solicitantul cere primirea ca membru al Camerei si arata ca recunoaste Statutul si se obliga sa-l respecte, ca respecta uzantele cinstite în activitatea comerciala si se obliga sa achite cotizatia si taxa de înscriere.

(2) Calitatea de membru al Camerei se confera de Comitetul de directie prin aprobarea cererii de adeziune prezentata de Presedintele Camerei, impreuna cu recomandarile sale.

(3) In cazul respingerii cererii de adeziune, solutia se comunica in termen de 15 zile solicitantului cu scrisoare recomandata si confirmare de primire. Impotriva respingerii cererii de adeziune se poate face contestatie in termen de 30 de zile de la comunicare. Contestatia se solutioneaza de Colegiul de Conducere al Camerei. Hotararea Colegiului de Conducere este definitiva. O noua cerere de adeziune se poate face dupa cel putin un an de la data hotararii definitive prin care a fost respinsa cererea anterioara.

Art. 10. În termen de 30 de zile de la aprobarea cererii de adeziune ca membru al Camerei, membrul respectiv va plati taxa de inscriere.

Art. 11. Anual, pâna la data de 30 iunie, membrii Camerei vor achita integral cotizatia datorata pentru anul în curs.

Art. 12. Neachitarea cotizatiilor pâna la data de 30 decembrie a anului în curs atrage pierderea de drept a calitatii de membru al Camerei, fara restituirea cotizatiilor platite anterior si fara sa mai fie necesara nici un fel de notificare.