Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere

Curs de inițiere COMPETENȚE DIGITALE de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere

                                                                                                                                                                                                                                 -50 de ore-

Condiții de participare: învățământ obligatoriu

Orar: luni-vineri, conform orarului stabilit

Tarif/persoană: 500 lei, achitabil în rate conform contractului

Lectori: Personal cu pregătire de specialitate în domeniu.

Locaţie: Sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Mureş

COMPETENȚE DOBÂNDITE
– Procesarea informației (utilizarea critică și sigură a sistemelor informatice și a tehnologiilor digitale, colectarea, păstrarea și gruparea informației într-o manieră metodică)
– Comunicare (utilizarea tehnologiilor digitale în mediile virtuale de comunicare: poșta electronică, telefonia digitală, rețelele de socializare și de mesagerie instantă, crearea și gestionarea conturilor personale, utilizarea unor funcții avansate ale instrumentelor de comunicare, de ex. conferințe video, schimbul de date, schimbul de aplicații, utilizarea tehnologiilor digitale pentru a interacționa cu diferite tipuri de servicii publice, bănci, cumpărături online etc.)
– Creare de conținut (crearea și editarea documentelor de tip text, tabel, calcul tabelar, baze de date, prezentări, imagini, fișiere audio-video, conținut pentru pagini web sau de tip blog etc.)
– Securitate (noțiuni de etică și securitate digitală, aplicarea de măsuri pentru a proteja dispozitivele digitale, protecția datelor private, protecția față de folosirea intensivă a tehnologiei digitale care poate afecta sănătatea, măsuri de eficiență energetică, înțelegerea impactului tehnologiilor digitale asupra mediului)
– Rezolvarea de probleme (noțiuni privind alegerea și utilizarea instrumentelor, dispozitivelor, aplicațiilor software sau serviciilor digitale pentru rezolvarea anumitor probleme, conștientizarea și înțelegerea noilor evoluții tehnologice și a necesitații actualizării permanente a competențelor digitale).
Cursul este autorizat prin Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), urmând a se finaliza prin eliberarea unui certificat de absolvire cu recunoaștere națională, emis sub egida Ministerului Muncii și al Ministerului Educației.

Pentru înscriere trebuie aduse din timp următoarele acte :

  • Copie după actul de identitate

  • Copie după certificat de naștere

  • Copie după certificat de căsătorie- dacă e cazul

  • Copie după diploma studiilor doveditoare condiţiei de participare (învățământ obligatoriu)

  • Adeverinţă medicală tip de la medicul de familie

  • Cerere tip/ înscriere la curs

  • Acord prelucrare date cu caracter personal (Acord prelucrare date cu caracter personal)

 În urma susţinerii unui examen final SE ACORDĂ CERTIFICATE DE ABSOLVIRE CU RECUNOAŞTERE NAŢIONALĂ TUTUROR ABSOLVENŢILOR.

Informaţii şi înscrieri, zilnic între orele 8.00-16.00, la sediul CCI Mureş, din Tg. Mureş, str. Primăriei nr. 1, sau la numerele de telefon: 0265/269218 , fax:0265/269219, e-mail: cursuri@cciams.roancagiurgiu@cciams.ro.