Conducerea CCI Mureș

Conducerea Camerei de Comerț și Industrie a Județului Mureș este formată din:

Adunarea generală : este organul suprem de conducere al Camerei. Adunarea generală se compune, după caz, fie din totalitatea membrilor săi, fie din totalitatea reprezentanților desemnați de membri în secțiuni, conform normei de reprezentare de un reprezentant la zece membri. CCI Mureș este organizatp pe patru secțiuni, reprezentând:
– industria,
– agricultura și industria alimentară,
– comerțul,
– construcțiile, prestările de servicii și transporturile.

Colegiul de conducere este format din 25 membri aleși de Adunarea Generală a Membrilor Camerei, pentru un mandat de 4 ani. Colegiul de conducere asigură conducerea generală a Camerei între două Adunări generale. Președintele Colegiului de Conducere este și Președinte al Camerei. 

Comitetul de direcție este format din Președinte, Secretar general și Directori. Comitetul de direcție adoptă hotărâri în probleme curente, legate de buna funcționare a Camerei, ce nu sunt date în competența Colegiului de Conducere.