Despre noi

Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș (CCI Mureș) este o organizație a comercianților, autonomă, neguvernamentală, de utilitate publică, apolitică, fara scop patrimonial, non profit, cu personalitate juridică, creată pentru a reprezenta, apăra și susține interesele membrilor săi și ale comunității de afaceri (conform Legii camerelor de comerţ din România nr. 335/2007, modificată și completată prin Legea nr. 39/2011).
CCI Mureş s-a reînfiinţat în judeţul Mureş după o perioadă de peste 40 de ani de absenţă, în baza Hotărârii Guvernului României nr. 799 din 1990, care conferă calitatea de persoană juridică instituţiei începând cu data de 14 noiembrie 1990. In prezent, CCI Mureş este organizată și funcţionează în conformitate cu prevederile Legii camerelor de comerţ din România nr. 335/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
În conformitate cu legislaţia menţionată, activităţile CCI Mureş se îndreaptă cu prioritate în următoarele direcţii: oferă servicii diverse societăţilor comerciale din judeţ cu accent deosebit pe promovarea intereselor membrilor săi, oferă consultanţă de specialitate, facilitează întâlnirile şi relaţiile de afaceri, organizează şi participă la târguri şi expoziţii, misiuni economice, organizează cursuri de perfecţionare profesională, oferă servicii de arbitraj comercial.
CCI Mureş dispune de sistem informaţional, echipamente moderne, conexiune nelimitată la Internet, săli de cursuri şi conferinţe cu dotări moderne, baze de date, relaţii de colaborare cu alte instituţii şi organisme de promovare a afacerilor, un fond documentar bogat şi acces la reţele informaţionale interne, regionale şi globale.
Dezvoltarea si diversificarea ofertei de servicii a CCI Mureş în favoarea membrilor şi a comunităţii de afaceri, în ansamblu , reprezintă una dintre preocupările de bază. În acest scop, strategia de dezvoltare a serviciilor are ca suport analiza permanentă a nevoilor clienţilor şi adaptarea la cerinţele comunităţii de afaceri.

Conducerea CCI Mureș
Dacă informatiile, sau serviciile de care aveți nevoie nu se regăsesc în oferta noastră, vă invităm să ne contactați. Suntem deschiși la orice sugestie, sau propunere, referitoare la oferta noastră, pe care dorim să o îmbunătățim în permanență și să o adaptăm nevoilor și cerințelor dumneavoastră.

Comunicat privind măsurile întreprinse de Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș în scopul evitării aglomerării de persoane în sediul instituției și prevenirii răspândirii COVID-19

 

CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE A JUDEȚULUI MUREȘ

Tîrgu Mureș, str Primăriei, Nr. 1, 

Județul Mureș, cod 540026

Tel: +40 265 269 218  Fax: +40 265 269219

Email: office@cciams.ro