Servicii

 • Servicii complete de tip „one-stop-shop” pentru înregistrarea și autorizarea unei firme noi, sau pentru înregistrarea modificărilor: tehnoredactări de acte de societate (acte constitutive, statute, contracte, acte adiționale), formarea dosarului și depunerea la Oficiul Registrului Comertului Mureș, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • Întocmirea de proiecte pentru obținerea de finanțări nerambursabile din fonduri europene, sau din alte surse: planuri de afacere, studii de fezabilitate, planuri de marketing, studii de piață, cerere de finanțare, buget, consultanță pe parcursul implementării etc.

 • Eliberarea de certificate de origine, avize de forță majoră, vizarea facturilor și a altor documente de import-export;

 • Informații privind oportunități de afaceri din țară și din străinătate;

 • Informații despre târguri și expoziții din țară și din străinătate, organizarea de misiuni economice, prezentări de firme și parteneriate de afaceri;

 • Organizarea de prezentări de firmă, punerea la dispoziția comercianților a spațiului necesar pentru desfășurarea de prezentări de firme, întâlniri de afaceri, cursuri, seminarii, mese rotunde;

 • Întocmirea rapoartelor de EVALUARE pentru imobile (case, apartamente, terenuri etc.), bunuri mobile și societăți comerciale, cu respectarea standardelor de evaluare interne și internaționale;

 • Protecția proprietății industriale – servicii de consultanță și îndrumare pentru protejarea mărcilor, modelelor, desenelor industriale și combaterea actelor de concurență neloială, sau contrafacere, întocmirea documentației și înregistrarea efectivă pentru protejarea mărcilor, modelelor și desenelor industriale;

 • Înscrieri in arhiva electronică de garanții reale mobiliare;

 • Organizarea de CURSURI de inițiere, formare și perfecționare, seminarii de instruire;

 • Servicii de ARBITRAJ comercial intern și internațional – metode rapide și eficiente de soluționare a litigiilor comerciale – consultanță gratuită pentru membri.

CCI Mureș acordă membrilor săi gratuități, tarife reduse, priorități, sau alte facilități de plată pentru majoritatea serviciilor. În baza contractului de reprezentant unic al ROMEXPO pentru Județul Mureș, membrii CCI Mureș beneficiază de importante reduceri la tarifele de închiriere / amenajare a standurilor la expozițiile organizate de ROMEXPO S.A. în București.

Solicitările de informații și servicii se pot transmite direct, sau prin poștă, la sediul CCI Mureș din str. Primăriei, nr.1, 540026 TÎRGU MUREȘ, telefon: +40-265-269218, fax: +40-265-269219, e-mail: office@cciams.ro, pagina internet: www.cciams.ro

Pentru toate serviciile, puteți apela și la reprezentanțele CCI Mureș din orașele:

REGHIN Str. Pandurilor, nr. 2 Tel. 0265-511829

LUDUS Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 30 Tel. 0723-263078