Facilități pentru Membrii CCI Mureș

Pentru a beneficia de aceste facilități Membrii CCI Mureș trebuie să plăteasca o taxă de înscriere și o cotizație anuală după cum urmează: (Taxa de înscriere și cotizațiile nu sunt purtătoare de TVA)

A. NIVEL COTIZAȚIE MEMBRI STANDARD: (200 — 600 lei)

Taxa de înscriere: 50 lei
Cotizația minimă anuală:
100 lei – pentru cifra de afaceri până la 100.000 lei
200 lei – pentru cifra de afaceri cuprinsă între 100.000 și 300.000 lei
300 lei – pentru cifra de afaceri cuprinsă între 300.000 și 500.000 lei
400 lei – pentru cifra de afaceri cuprinsă între 500.000 și 1.500.000 lei
500 lei – pentru cifra de afaceri cuprinsă între1.500.000 și 2.500.000 lei
600 lei – pentru cifra de afaceri de peste 2.500.000 lei

Pachet servicii:

1. Transmiterea Buletinului legislativ — gratuit
2. Transmiterea Buletinului informativ  — gratuit
3. Eliberarea Certificatului de Membru al CCI Mureș, pentru obținerea de bonusuri, în cazul participării la acțiuni la care se acordă astfel de facilități — gratuit
4. Informații privind oferte, cereri de oferte, oportunități de colaborare din țară și străinătate — gratuit
5. Informații generale privind programele de finanțare externă și programele de finanțare și susținere ale Guvernului — gratuit
6. Taxa înscriere expoziții CCI Mureș — reducere 50%
7. Expoziții în alte județe (cu care CCI Mureș are Acord de Colaborare) — reducere 10%
8. Eliberare certificate de origine (original + copie) — reducere 10%
9. Vizare facturi comerciale, alte documente (1 exemplar), reducere 10%
10. Eliberare certificate de forță majoră — reducere 10%
11. Închiriere săli pentru cursuri, simpozioane, etc. — reducere 10%
12. Prioritate în întocmirea documentației privind înființarea și modificarea actelor constitutive ale societății.
13. Evaluări — reducere 5%
14. Cursuri — reducere 5%
15. Consultanță și înființări firme — reducere 5%
16. Tehnoredactare acte — reducere 5%
17. Formare dosare și intermediere înregistrări — 5%
18. Arbitraj comercial — reducere 10%
19. Mediere — reducere 30%

B. NIVEL COTIZATIE — MEMBRU „BRONZ” (1.500 lei)

Pachet servicii:

1. Transmiterea Buletinului legislativ — gratuit
2. Transmiterea Buletinului informativ  — gratuit
3. Eliberarea Certificatului de Membru al CCI Mures, pentru obtinerea de bonusuri, in cazul participarii la actiuni la care se acorda astfel de facilitati — gratuit
4. Informatii privind oferte, cereri de oferte, oportunitati de colaborare din tara si strainatate — gratuit
5. Informatii generale privind programele de finantare externa si programele de finantare si sustinere ale Guvernului — gratuit
6. Taxa inscriere expozitii CCI Mures — reducere 50%
7. Expozitii in alte judete (cu care CCI Mures are Acord de Colaborare) — reducere 10%
8. Stand 6 mp GRATUIT la expozitiile organizate de CCI Mures
9. Prioritate in intocmirea documentatiei privind infiintarea si modificarea actelor constitutive ale societatii.
10. Pagina Publicitara la Topul Firmelor, format A5, policromie — GRATUITA
11. Eliberare certificate de origine (original + copie) — reducere 20%
12. Vizare facturi comerciale, alte documente (1 exemplar) — reducere 20%
13. Certificate forta majora — reducere 20%
14. Inchiriere Sali pentru cursuri, simpozioane, etc. — reducere 20%
15. Evaluari — reducere 10%
16. Cursuri — reducere 10%
17. Consultanta si infiintari de firme — reducere 10%
18. Tehnoredactare acte — reducere 10%
19. Formare dosare si intermediere inregistrari — reducere 10%
20. Arbitraj comercial — reducere 20%
21. Mediere — reducere 40%
22. Proiecte de finantare — reducere 10%

C. NIVEL COTIZATIE — MEMBRU „ARGINT” (2.500 lei)

Pachet servicii:
1. Transmiterea Buletinului legislativ — gratuit
2. Transmiterea Buletinului informativ  — gratuit
3. Eliberarea Certificatului de Membru al CCI Mures, pentru obtinerea de bonusuri, in cazul participarii la actiuni la care se acorda astfel de facilitati — gratuit
4. Informatii privind oferte, cereri de oferte, oportunitati de colaborare din tara si strainatate — gratuit
5. Informatii generale privind programele de finantare externa si programele de finantare si sustinere ale Guvernului — gratuit
6. Taxa inscriere expozitii CCI Mures — reducere 50%
7. Expozitii in alte judete (cu care CCI Mures are Acord de Colaborare) — reducere 10%
8. Stand 9 mp GRATUIT la expozitiile organizate de CCI Mures
9. Prioritate in intocmirea documentatiei privind infiintarea si modificarea actelor constitutive ale societatii.
10. Pagina Publicitara la Topul Firmelor, format A4, policromie — GRATUITA
11. Eliberare certificate de origine (original + copie) — reducere 25%
12. Vizare facturi comerciale, alte documente (1 exemplar) — reducere 25%
13. Certificate forta majora — reducere 30%
14. Inchirieri Sali pentru cursuri si simpozioane — reducere 30%
15. Evaluari — reducere 20%
16. Cursuri — reducere 15%
17. Consultanta si infiintari de firme — reducere 15%
18. Tehnoredactare acte — reducere 15%
19. Formare dosare si intermediere inregistrari — reducere 15%
20. Arbitraj comercial — reducere 30%
21. Mediere — reducere 50%
22. Proiecte de finantare — reducere 20%

D. NIVEL COTIZATIE — MEMBRU „AUR” (4.000 lei)


Pachet servicii:
1. Transmiterea Buletinului legislativ  — gratuit
2. Transmiterea Buletinului informativ  — gratuit
3. Eliberarea Certificatului de Membru al CCI Mures, pentru obtinerea de bonusuri, in cazul participarii la actiuni la care se acorda astfel de facilitati — gratuit
4. Informatii privind oferte, cereri de oferte, oportunitati de colaborare din tara si strainatate — gratuit
5. Informatii generale privind programele de finantare externa si programele de finantare si sustinere ale Guvernului — gratuit
6. Taxa inscriere expozitii CCI Mures — reducere 50%
7. Expozitii in alte judete (cu care CCI Mures are Acord de Colaborare) — reducere 10%
8. Stand 12 mp GRATUIT la expozitiile organizate de CCI Mures
9. Prioritate in intocmirea documentatiei privind infiintarea si modificarea actelor constitutive ale societatii.
10. Pagina de prezentare partener la Topul Firmelor (in prima parte a catalogului), format A4, policromie — GRATUITA
11. Pagina Publicitara la Topul Firmelor, format A4, policromie — GRATUITA
12. Participarea la festivitatea de decernare a Diplomei, la Topul Firmelor — GRATUITATE 2 persoane
13. Eliberare certificate de origine (original + copie) — reducere 30%
14. Vizare facturi comerciale, alte documente (1 exemplar) — reducere 30%
15. Certificate forta majora — reducere 40%
16. Inchirieri Sali pentru cursuri si simpozioane — reducere 40%
17. Evaluari — reducere 30%
18. Cursuri — reducere 20%
19. Consultanta si infiintari de firme — reducere 20%
20. Tehnoredactare acte — reducere 20%
21. Formare dosare si intermediere inregistrari — reducere 20%
22. Arbitraj comercial — reducere 40%
23. Mediere — reducere 60%
24. Proiecte de finantare — reducere 30%