Formare profesională

Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș este furnizor autorizat de cursuri de inițiere/perfecționare/specializare, precum și calificare/recalificare.

Informații generale și program cursuri

Cursuri autorizate la CCI Mureș

CADRU TEHNIC CU ATRIBUȚII ÎN DOMENIUL PSI– 136 de ore

EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE – 40 de ore

FORMATOR– 180 de ore

INSPECTOR PROTECȚIE CIVILĂ – 136 de ore

INSPECTOR/REFERENT RESURSE UMANE -40 de ore

INSPECTOR SSM (SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ) – 40/80 de ore

MANAGER DE PROIECT – 60 de ore

RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL – 180 de ore

RESPONSABIL DE MEDIU – 50 de ore