Adunarea Generală 2019

ADUNAREA  GENERALĂ 

A  MEMBRILOR  CAMEREI DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE  MUREȘ

decembrie 2019

ORDINEA  DE  ZI

 

  1. Aprobarea Raportului Colegiului de Conducere privind activitatea Camerei de Comerț și Industrie Mureș în perioada 2016 – 2019
  2. Aprobarea Strategiei de dezvoltare a Camerei de Comerț și Industrie Mureș pentru perioada 2020 – 2023
  3. Alegerea Colegiului de Conducere și a Președintelui Camerei de Comerț și Industrie Mureș
  4. Alegerea auditorului financiar al Camerei de Comerț și Industrie Mureș
  5. Diverse