Adunarea Generală 2020

ADUNAREA  GENERALĂ 

A  MEMBRILOR  CAMEREI DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE  MUREȘ

iulie 2020

ORDINEA  DE  ZI

 

  1. Raport de activitate pe anul 2019

  2. Aprobarea Bilanțului contabil pe anul 2019

  3. Aprobarea Raportului auditorului financiar pe anul 2019

  4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020

  5. Aprobarea Programului de activitate pentru anul 2020

  6. Validarea propunerii pentru funcția de Președinte al Curții de Arbitraj de pe lângă CCI Mureș

  7. Validarea propunerii pentru calitatea de auditor financiar al CCI Mureș

  8. Aprobarea efectuării de lucrări de reparații la clădirea sediului CCI Mureș

  9. Diverse