Adunarea Generală 2021

ADUNAREA  GENERALĂ 

A  MEMBRILOR  CAMEREI DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE  MUREȘ

aprilie 2021

ORDINEA  DE  ZI

 

  1. Raportul de activitate pe anul 2020

  2. Aprobarea Bilanțului contabil pe anul 2020

  3. Aprobarea Raportului auditorului financiar pe anul 2020

  4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021

  5. Aprobarea Programului de activitate pentru anul 2021

  6. Aprobarea Listei de arbitri a Curții de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a jud. Mureș

  7. Diverse